نویسنده = ������ ���������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ترکیب و تنوع گونه‌های گیاهی در رویشگاه انجیلی (Parrotia persica C.A.Mey.) در جنگل چفرود گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

10.30466/jfrd.2022.53848.1570

سامان پور عباسی شیراز؛ حسن پوربابائی