نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تفرج، جمعیت روستایی و جاده‌های جنگلی بر تنوع گونه‌های زیراشکوب جنگل (مطالعه موردی: جنگل زرین‌آباد ساری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

10.30466/jfrd.2022.53976.1580

سید محمد حسینی نصر؛ حامد اسدی؛ کوروش روحانی؛ محیا تفضلی