کلیدواژه‌ها = بازسازی
تأثیر آتش‌سوزی بر ساختار و زادآوری طبیعی جنگل در جنگل‌های شاندرمن، استان گیلان

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 181-195

10.30466/jfrd.2019.120722

بهرام نعمتی؛ مهرداد قدس خواه دریایی؛ محمد نقی عادل


تنوع و استقرار زادآوری طبیعی در تیپ‌های مختلف جنگلکاری‌های 50 ساله پارک جنگلی سرخه‌حصار تهران

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 43-57

نرگس فرخ زاده؛ هومن روانبخش؛ علیرضا مشکی؛ مریم ملاشاهی