کلیدواژه‌ها = طبقه‌بندی
پیش‌بینی تغییرات پوشش جنگلی منطقه بویراحمد با استفاده از مدل Geomod

دوره 6، شماره 3، آذر 1399، صفحه 463-476

10.30466/jfrd.2020.120865

فاطمه نوذری؛ علیرضا صالحی؛ محسن آرمین؛ محسن فرزین


تعیین مناسب‌ترین روش تهیه نقشه تیپ در جنگل‌های زاگرس مرکزی با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8

دوره 4، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 191-205

یاسمن لهرابی؛ مژگان عباسی؛ علی سلطانی؛ حمید رضا ریاحی بختیاری