کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی
تعداد مقالات: 4
3. مدل‌سازی احتمال جست‌دهی برودار در توده‌های جست‌زاد زاگرس مرکزی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 107-120

10.30466/jfrd.2020.120834

حمدالله صادقی؛ علی سلطانی؛ صالح کهیانی