کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی پرسپترون چندلایه
تهیه نقشه قابلیت جاده‏سازی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و GIS (بررسی موردی: منطقه ارسباران)‌

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 121-134

10.30466/jfrd.2020.120831

منیژه طالبی؛ باریس مجنونیان؛ احسان عبدی؛ محمود امید