کلیدواژه‌ها = احیاء جنگل
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کمی پویایی کربن و نیتروژن خاک تحت جنگلکاری‌های بلندمازو و توسکا ییلاقی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 235-248

10.30466/jfrd.2021.121025

محمدکاظم پارساپور؛ یحیی کوچ؛ سیدمحسن حسینی؛ سید جلیل علوی