کلیدواژه‌ها = ناوگان باری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بهینه‌سازی توزیع و حمل‌و‌نقل چوب خام با رویکردی بر حمل‌و‌نقل ریلی

دوره 7، شماره 3، آذر 1400، صفحه 427-441

10.30466/jfrd.2021.121097

صبا پیرو؛ مجید لطفعلیان؛ کامران عادلی؛ تیبور پنتک