کلیدواژه‌ها = روند بازسازی ساختار حرکتی - روی هم گذاری
تعداد مقالات: 1
1. برآورد مشخصه‌های کمی نهال‌ها با استفاده از عکس‌برداری بردکوتاه زمینی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 639-651

10.30466/jfrd.2021.53406.1537

حامد صادقیان؛ حامد نقوی؛ رحیم ملک نیا؛ جواد سوسنی