نویسنده = آفاق تابنده ساروی
تعداد مقالات: 2
1. اثر مبدأ بذر بر جوانه‌زنی و مورفولوژی بذر و نونهال‌های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 249-262

عارفه رحیمی نصب؛ آفاق تابنده ساروی


2. اثر تنش شوری بر جوانه زنی و برخی خصوصیات نونهال های سه پروونانس از گونه تنگرس (Amygdalus lycioides)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 97-110

آفاق تابنده ساروی؛ آناهیتا رشتیان؛ سمیه ناصح دهبنه