نویسنده = میترا قائدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر ریز‌ازدیادی سرو کهن‌سال ابرکوه (Cupressus sempervirens L. var. horizontalis (Mill) Gord)

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 15-26

میترا قائدی؛ مریم دهستانی اردکانی؛ کاظم کمالی علی آباد