کلیدواژه‌ها = نشانگرهای ریزماهواره
تعداد مقالات: 1
1. تنوع ژنتیکی سیب شرقی (Malus orientalis) در جنگل های هیرکانی ایران با استفاده از نشانگرهای SSR

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 169-179

رویا رستمی؛ نسرین سیدی؛ حامد یوسف زاده