کلیدواژه‌ها = آتش‌سوزی جنگل
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر آتش‌سوزی سطحی بر پویایی برخی از ویژگی‌های شیمیایی خاک جنگل، سردشت، آذربایجان غربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

پریناز صالحی؛ عباس بانج شفیعی؛ محسن برین؛ خالد خضری


2. ارائه روشی بر مبنای اتوماتای سلولی برای مدل‌سازی توسعه آتش‌سوزی در جنگل‌های پارک ملی گلستان‌

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 165-183

پرهام پهلوانی؛ حمیدرضا صحرائیان؛ بهناز بیگدلی


3. پهنه‌بندی خطر آتش‌سوزی در جنگل‌های حوزه شهرستان ایلام‌

دوره 6، شماره 1، بهار 1399، صفحه 135-152

سارا پولات؛ فرهاد قاسمی آقباش؛ علی مهدوی