کلیدواژه‌ها = آتش‌سوزی جنگل
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر آتش‌سوزی سطحی بر پویایی برخی از ویژگی‌های شیمیایی خاک جنگل، سردشت، آذربایجان‌غربی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 395-410

10.30466/jfrd.2020.120873

پریناز صالحی؛ عباس بانج شفیعی؛ محسن برین؛ خالد خضری


3. پهنه‌بندی خطر آتش‌سوزی در جنگل‌های حوزه شهرستان ایلام‌

دوره 6، شماره 1، بهار 1399، صفحه 135-152

10.30466/jfrd.2020.120830

سارا پولات؛ فرهاد قاسمی آقباش؛ علی مهدوی