کلیدواژه‌ها = جنگل‌های کران‌رودی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی از مشخصات ساختاری توده‌های جنگلی کران‌رودی ارس

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 277-293

ایرج عطائی گیکلو؛ احمد علیجانپور؛ عباس بانج شفیعی