نویسنده = منوچهر نمیرانیان
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد مدل های گپ در پیش بینی رویش سطح مقطع درختان گونه های تجاری جنگل های هیرکانی با احتساب شرایط اقلیمی (مطالعه موردی : بخش گرازبن جنگل آموزشی - پژوهشی خیرود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

شیرین ورکوهی؛ منوچهر نمیرانیان؛ پدرام عطارد؛ محمود امید


2. بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی جنگل‌‌های منطقه درکش در استان خراسان شمالی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 130-142

لیلا کریمی؛ محمد رضا مروی مهاجر؛ خسرو ثاقب طالبی؛ منوچهر نمیرانیان