نویسنده = مسعود طبری کوچکسرایی
تعداد مقالات: 4
1. اثر توده های درختی دست کاشت بر خواص فیزیکی، شیمیایی و زیتوده میکروبی خاک (بررسی موردی: زاغمرز نکا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

10.30466/jfrd.2021.121003

جواد جعفری؛ مسعود طبری کوچکسرائی؛ وحید حسینی؛ سید احسان ساداتی


3. مدل‌سازی پراکنش و پیش‌بینی رویشگاه بالقوه گونه سرخدار (Taxus baccata L.) در جنگل‌های هیرکانی ایران‌

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 513-525

10.30466/jfrd.2019.120791

سید جلیل علوی؛ کوروش احمدی؛ سید محسن حسینی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ زهرا نوری


4. اثر نانو ذرات سیلیکا (SiO2 NPS) بر صفات مرفوفیزیولوژی نهال‌های کاج سیاه (Pinus nigra) تحت تنش خشکی

دوره 2، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 289-299

سودا دهقان؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ غلامعلی جلالی