نویسنده = علیرضا صالحی
تعداد مقالات: 2
1. پیش بینی تغییرات پوشش جنگلی منطقه بویراحمد با استفاده از مدل Geomod

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

فاطمه نوذری؛ علیرضا صالحی؛ محسن آرمین؛ محسن فرزین


2. کارایی روش‌های زمین‌آمار در پهنه‌بندی احتمال حضور زادآوری بلوط ایرانی

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 137-151

شیرین علیزاده؛ علیرضا صالحی؛ محمدرضا میرزایی