دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 343-511 
4. ارزیابی توان اکولوژیک کاربری جنگلکاری با استفاده از روش جنگل تصادفی (حوزه آبخیز کن، تهران)

صفحه 387-403

مریم اقنوم؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم؛ علیرضا مقدم نیا؛ وحید اعتماد


6. ارتباط بیماری زغالی با عوامل رویشگاهی در جنگل‌های کاکاشرف شهرستان خرم‌آباد

صفحه 419-434

محمد رستمیان؛ محمد رضا کاوسی؛ عیدی بازگیر؛ منوچهر بابانژاد


7. تأثیر پیش‌تیمارهای نانو‌ذرات سیلیکا (NSiO2) بر صفات جوانه‌زنی و رشد اولیه گونه اندمیک بارانک لرستانی (Sorbus luristanica Bornm.)

صفحه 435-448

سید وحید سیدنا؛ بابک پیله ور؛ کامبیز ابراری واجاری؛ مهرداد زرافشار؛ حمید ضا عیسوند؛ فاطمه علی یاری


8. کاربرد رهیافت آزمون انتخاب در برآورد ارزش کل اقتصادی جنگل‌های ارسباران

صفحه 449-467

مریم حق جو؛ باب اله حیاتی؛ اسماعیل پیش بهار؛ مرتضی مولایی