نویسنده = محمد اسماعیل پور
فراتحلیل متغیر حجم سرپای جنگل در جنگل‌های راش هیرکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1402

10.30466/jfrd.2023.54745.1669

محمد اسماعیل پور؛ کیومرث سفیدی


اثر خاکستر مازاد‌ مقطوعات در بهبود برخی خواص خاک شیروانی خاک‌ریزی جاده جنگلی

دوره 6، شماره 3، آذر 1399، صفحه 367-380

10.30466/jfrd.2020.120897

دنیا الغوثی؛ مجید لطفعلیان؛ مهران نصیری؛ محمد اسماعیل پور