اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم اندازهای این مجله شامل موارد زیر است:

1- فراهم شدن امکانی جدید جهت نشر یافته‌های علمی در حوزه علوم جنگل

2- به اشتراک گذاشتن یافته‌های محققین در گستره ایران اسلامی و با یاری پروردگار در سطح بین‌الملل در آینده نزدیک.

3- پاسخگویی به نیاز دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و ایجاد انگیزه در آنها به‌واسطه فراهم شدن چاپ مقالات پژوهشی

4- پاسخگویی به نیاز اساتید و پژوهشگران و کمک به ارتقاء علمی آنها به‌واسطه فراهم شدن چاپ مقالات پژوهشی

5- فراهم شدن امکان دسترسی مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی به یافته‌های تحقیقات کاربردی علوم جنگل جهت ارائه نقدها و مباحث علمی و در نهایت به‌کارگیری آنها.

6- ایجاد یک پایگاه داده مناسب در حوزه علوم جنگل در منطقه شمال غرب و غرب کشور به‌منظور هدفمند شدن موضوعات تحقیق، جلوگیری از تکراری شدن آنها و در نهایت هم‌افزایی نیروهای موجود در این بخش.

7- امکان پایش سمت‌وسوی مطالعات انجام‌شده و ارائه گزارش به وزارت متبوع جهت استفاده در سیاست‌گذاری‌های کلان آموزشی و پژوهشی.