فرایند پذیرش مقالات

ارسال مقاله به مجلۀ پژوهش و توسعۀ جنگل تنها از طریق تارنمای مجله انجام می شود. به این منظور باید نویسنده مسئول مقاله در سامانه مجله یک حساب کاربری ایجاد کند و پس از تکمیل فرم های مربوطه، مقاله خود را که طبق راهنمای نگارش مقالات مجله (مندرج در قسمت راهنمای نویسندگان) تنظیم شده است، بارگزاری کند. در صورتی که ارسال مقاله به درستی انجام پذیرد، ایمیلی به آدرس نویسنده ارسال می شود. چنین مقاله‌ای در اولین فرصت توسط دست‌اندرکاران مجله مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورتی که حداقل‌های لازم برای طرح در هیئت تحریریه مجله را داشته باشد، در دستور کار مجله قرار خواهد گرفت. پس از آن نویسنده می‌تواند آخرین وضعیت مقاله خود را از طریق سامانه و صفحۀ کاربری نویسندۀ مسئول و مقاله پیگیری نماید. 

مقالات در دستور کار مجله، توسط سردبیر، دبیر تخصصی و اعضای هیات تحریریه مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که مناسب برای بررسی تشخیص داده شوند، پس از انتخاب داوران در فرآیند داوری قرار خواهد گرفت.

بر اساس تصمیم هیئت تحریریه مجلۀ پژوهش و توسعۀ جنگل در قبال داوری و در صورت پذیرش برای چاپ مقاله هیچ هزینه ای دریافت نمی کند.

داوری مقالات مجله پژوهش و توسعۀ جنگل از هر دو طرف گمنام است و نویسندگان و داوران مقاله یکدیگر را نمی‌شناسند. هر گونه تلاشی از طرف نویسندگان برای شناسایی داوران مقاله، سعی در تحت تأثیر قرار دادن داور تلقی شده و باعث از دستور کار خارج شدن مقاله خواهد شد.

پس از ارسال نتایج همه داوری‌ها برای یک مقاله به مجله، در صورتی که مقاله رد نشده باشد، نتایج آن در اولین فرصت در اختیار نویسندگان قرار خواهد گرفت تا در صورت لزوم نسبت به اعمال نظرات داوران و ارتقای کیفی مقاله اقدام نمایند. نویسندگان برای اصلاح مقاله 15 روز (حداکثر یک ماه) فرصت دارند و در صورتی که نسبت به ارسال دوباره مقاله اصلاح شده در موعد مقرر اقدام ننمایند، مقاله از دستور کار مجله خارج خواهد شد. نسخه اصلاح شده مقاله مجدداً به داوران محترم ارسال می شود تا نسبت به کنترل اصلاحات صورت گرفته و بررسی دوباره مقاله اقدام نمایند و تا هنگامی که مطالب مقاله را تأیید ننمایند، مقاله باید توسط نویسندگان اصلاح شود. در صورتی که مقاله در هر مرحله­ از فرآیند پذیرش توسط داوران رد شود، به نویسنده اطلاع داده خواهد شد. پس از تایید نهایی مقاله توسط داوران، مقاله مجدداً توسط دست‌اندرکاران مجله مورد بررسی قرار گرفته و در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت. قابل ذکر است که نویسندگان مقاله وظیفه دارند قبل از چاپ مقاله نسبت به ویرایش علمی و ادبی مقاله اقدام نمایند و در صورتی که پس از ویرایش ادبی مقاله توسط ویراستار مجله، مأمور به انجام اصلاحات دیگری در مقاله شدند، آن را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهند. همچنین نویسندگان باید نسخه قبل از چاپ مقاله را مورد بررسی دقیق قرار داده و تنها در صورت تایید آنان است که مقاله به چاپ می­رسد.

برای دریافت فلوچارت فرایند پذیرش مقالات در مجلۀ پژوهش و توسعۀ جنگل اینجا را کلیک کنید.