درباره نشریه

مجله پژوهش و توسعه جنگل دارای مجوز کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وابسته به دانشگاه ارومیه، اولین نشریه علوم جنگل در شمال غرب می­باشد که دستاوردهای پژوهشی مرتبط با علوم جنگل پژوهشگران دانشگاه­ها و پژوهشکده­های سطح کشور را با هدف اشاعه و نشر تحقیقات انجام شده در زمینه های مختلف علوم جنگل و فراهم نمودن زمینه­ی مناسب برای تبادل افکار و اطلاعات در مجامع علمی پژوهشی و دانشجویی کشور به چاپ می­رساند. مقاله‌ها در تمام زمینه­ های مرتبط با علوم جنگل از جمله جنگل­­شناسی و بوم­شناسی جنگل، مسائل اجتماعی-اقتصادی و سیاست جنگل، جنگلداری و بیومتری جنگل، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در جنگل، بهره برداری و حمل و نقل، جاده سازی و هیدرولوژی و منابع آب در جنگل برای چاپ پذیرفته خواهند شد.