درباره نشریه

مجله پژوهش و توسعه جنگل، وابسته به دانشگاه ارومیه، اولین نشریه علوم جنگل در شمال غرب است که دستاوردهای پژوهشی مرتبط با علوم جنگل پژوهشگران را با هدف اشاعه و نشر تحقیقات انجام شده و تبادل افکار و اطلاعات در مجامع علمی را به چاپ می­رساند. مقاله‌ها در تمام زمینه­ های مرتبط با علوم جنگل برای چاپ پذیرفته خواهند شد.

پژوهش و توسعه جنگل مقالات پژوهشی اصلی مرتبط با علوم جنگل را به زبان فارسی و انگلیسی منتشر می کند. در این نشریه، مقاله‌های پژوهشی، مروری و کوتاه در یکی از زمینه‌های تحقیقاتی پژوهش و توسعه جنگل که برای اولین بار منتشر می‌شود، برای چاپ بررسی خواهند شد و مجله کلیه حقوق بازتولید را برای آن محفوظ می دارد. کلیه مقالات توسط هیأت تحریریه و یا داوران بررسی می شوند. حداقل دو داور در یک رویکرد دوسوکور مورد استفاده قرار خواهند گرفت. این مجله هیچ هزینه ای برای پردازش و ارسال مقاله دریافت نمی کند.