پرسش‌های متداول

آیا پیگیری تلفنی مقاله ضروری است و یا تنها از طریق سایت امکان پذیر و مکفی است؟

پیگیری مقاله صرفاً از طریق سایت کفایت می کند و در صورتی که نیاز به تماس تلفنی باشد، دفتر نشریه با شماره درج شده در سامانه ثبت نام توسط نویسنده تماس برقرار می نماید.

 

آیا لازم است در ابتدای ارسال مقاله تمامی مراجع عینا به انگلیسی ترجمه شود؟

بله تمام مراجع باید به زبان انگلیسی باشد البته برای مراجع فارسی عبارت ‌[In Persian] ذکر شود.

بررسی اولیه مقاله به صورت ساده و خارج از فرمت مجله امکان پذیر است؟

خیر، تمامی مقالاتی که خارج از فرمت نشریه باشد، برای اصلاح و به فرمت شدن، به نویسنده بازگردانده می شود و به فرمت شدن مقاله توسط نویسنده کاملاً ضروری است.

اینجانب برای دفاع از پایان نامۀ خود نیاز به تسریع روند داوری مقالۀ ارسالی دارم.

مجله تعهدی نسبت به رساندن مقاله نویسندگان محترم به دفاع پایان نامه آنها ندارد. در اولین فرصتی که داوران پاسخ بررسی و داوری مقاله را بدهند حتماً به نویسندگان محترم اطلاع داده خواهد شد.