پرسش‌های متداول

آیا پیگیری تلفنی مقاله ضروری است و یا تنها از طریق سایت امکان پذیر و مکفی است؟

پیگیری مقاله صرفاً از طریق سایت کفایت می کند و در صورتی که نیاز به تماس تلفنی باشد، دفتر نشریه با شماره درج شده در سامانه ثبت نام توسط نویسنده تماس برقرار می نماید.

آیا لازم است در ابتدای ارسال مقاله تمامی مراجع عینا به انگلیسی ترجمه شود؟

بله تمام مراجع باید به زبان انگلیسی باشد البته برای مراجع فارسی عبارت ‌[In Persian] ذکر شود.

بررسی اولیه مقاله به صورت ساده و خارج از فرمت مجله امکان پذیر است؟

خیر، تمامی مقالاتی که خارج از فرمت نشریه باشد، برای اصلاح و به فرمت شدن، به نویسنده بازگردانده می شود و به فرمت شدن مقاله توسط نویسنده کاملاً ضروری است.

آیا مکاتبات نیز حتما باید با نویسنده مسئول که عضو هیئت علمی است انجام شود؟

بله.

مقاله برای اصلاحات مجدداً به ما برگردانده شده است. برای ارسال مجدد مقاله من اشکالی در نگارش مقاله نمی بینم. لطفاً بر روی فایل مقاله کامنت بگذارید تا اصلاحات را انجام دهم.

راهنمای نگارش مقالات در سامانه مجله موجود است. همچنین می توانید آن را در ابتدای صفحه راهنمای نگارش دریافت نمایید. وظیفه نویسندگان محترم است که مقاله را با رعایت تمام نکات دستوری و نگارشی در زبان فارسی و دقیقاً بر اساس راهنمای نگارش مجله تنظیم و سپس برای مجله ارسال نمایند. مجله وظیفه ای در کامنت گذاشتن، نوشتن یا اصلاح مقالات نویسندگان محترم در حدی که در راهنمای نگارش آمده است ندارد.

اینجانب برای دفاع از پایان نامۀ خود نیاز به تسریع روند داوری مقالۀ ارسالی دارم.

مجله تعهدی نسبت به رساندن مقاله نویسندگان محترم به دفاع پایان نامه آنها ندارد. در اولین فرصتی که داوران پاسخ بررسی و داوری مقاله را بدهند حتماً به نویسندگان محترم اطلاع داده خواهد شد.