کلیدواژه‌ها = گلازنی
ارزیابی عملکرد بهره‌برداران محلی گلاجارها در زاگرس شمالی

دوره 6، شماره 3، آذر 1399، صفحه 411-427

10.30466/jfrd.2020.120956

عبدالله نادری؛ لقمان قهرمانی؛ هدایت اله غضنفری؛ زاهد شاکری