کلیدواژه‌ها = شاخص‌های مبتنی بر نزدیک‎‌‎ترین همسایه