کلیدواژه‌ها = ریخت‌شناسی
تغییرات روزنۀ برگ انجیلی (Parrotia persica (DC.) C.A. Meyer) در جنگل‌های هیرکانی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 273-261

10.30466/jfrd.2023.54212.1605

مجتبی ایمانی راستابی؛ حمید جلیلوند؛ اصغر فلاح؛ بهزاد شاهین