تأثیر پیش‌تیمارهای نانو‌ذرات سیلیکا (NSiO2) بر صفات جوانه‌زنی و رشد اولیه گونه اندمیک بارانک لرستانی (Sorbus luristanica Bornm.)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

2 ‌دانشیار،‌گروه‌جنگل‌داری،‌دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

3 استادیار، گروه جنگل‌داری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

4 استادیار پژوهش/ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

5 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

6 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

چکیده

در این پژوهش از غلظت­های مختلف نانو­ذرات دی­اکسید سیلیکون (0، 75، 150، 250، 350 و 500 میلی­گرم در لیتر) به­عنوان پیش­تیمار قبل از استراتیفه سرد بذور بارانک لرستانی استفاده شد تا پتانسیل این نانو­مواد در ارتقاء صفات جوانه­زنی و همچنین تحریک رشد گیاهچه­های این گونه مورد آزمون قرار گیرد. بدین منظور بذور این گونه به­مدت 24 ساعت با غلظت­های یاد­شده پرایم شد و سپس به­مدت سه ماه در استراتیفه سرد قرار گرفتند. این آزمایش در قالب یک طرح آماری کاملاً تصادفی با چهار تکرار 25 تایی انجام شد. بذرهای استراتیفه شده بعد از گذشت سه ماه به درون ژرمیناتور منتقل شده و با شروع نشانه­های جوانه­زنی، اطلاعات روزانه در یک دوره 22 روزه ثبت شد. نتایج نشان داد که تیمارهای 250 و 350 سبب ارتقاء درصد جوانه­زنی تا حدود 100 درصد شدند، درحالی‌که بذرهای شاهد فقط 26 درصد جوانه­زنی داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of NSiO2 pre-treatments on seed germination and primary growth of Sorbus luristanica Bornm. as endemic species

نویسندگان [English]

 • Sayed Vahid Sayedena 1
 • Babak Pilehvar 2
 • Kambize Abrari-Vajari 3
 • Mehrdad Zarafshar 4
 • Hamid-Reza Eisvand 5
 • Fatemeh Ali-Yari 6
1 Ph.D. Student of Silviculture and Forest Ecology, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Lorestan University, Khoram Abad, Iran.
2 Associate Prof., Department of Forestry, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Lorestan University, Khoram Abad, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Forestry, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Lorestan University, Khoram Abad, Iran.
4 Assistant Prof., Research Division of Natural Resources, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Shiraz, Iran.
5 Associate Prof., Department of Agronomy and plant breeding, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Lorestan University, Khoram Abad, Iran.
6 Ph.D. Student of Forestry, Faculty of Natural Resources and Geosciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

In this study different concentrations of SiO2 nanoparticles (o, 75, 150, 250, 350, 500 milligram per liter) have been used as a pre-treatment before cold stratification on Sorbus luristanica’s seeds in order to assessment of the nanoparticle potential for simulation of seed germination and growth of the species. For this purpose, the seeds were primed with the nanoparticles for 24 hours and then stratified in sand for 3 months. The experiment was performed as a completely randomized design with 4 replications with 25 seeds in each replication. After 3 month, stratified seeds were transported to germinator and after starting of germination symptoms, germination data were recorded daily for 22 days. The results showed that seed germination under 250 and 350 m/L NSiO2 treatments improved around 100% while seed germination in control seeds was 26%.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biomass
 • Germination
 • Nano-material
 • Priming
 • Seed endocarp
 • Sorbus luristanica