باران‌ربایی توده خالص پده (Populus euphratica Olive.) در جنگل‌های کران‌رودی مارون بهبهان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جنگلداری، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران.

2 استادیار، گروه جنگلداری، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران.

3 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش برآورد مقدار باران­ربایی توده طبیعی خالص پده (Populuseuphratica) در دوره بی­برگی و برگ‌داری در جنگل­های کران­رودی حاشیه رودخانه مارون در شهرستان بهبهان، استان خوزستان است. برای اندازه­گیری تاج بارش از ۵۰ عدد جمع­آوری­کننده تاج بارش استوانه­ای از جنس پلاستیک با قطر دهانه­ی نه و ارتفاع ۲۰ سانتی­متر استفاده شد که به­صورت شبکه ۱۰×10 متر در توده موردنظر قرار داده­ شدند. به­منظور اندازه­گیری ساقاب، درختان در سه‌طبقه قطری 15-10، ۲۰-۱۵ و ۲۰-۲۵ سانتی­متر طبقه­بندی و در مجموع ساقاب نه درخت اندازه­گیری شد. در این پژوهش در مجموع 20 رخداد باران (12 مورد در دوره برگ‌دار و هشت مورد در دوره بی­­برگی) با عمق تجمعی 3/218 میلی­متر اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد که سهم مقدار ساقاب، تاج بارش و باران­ربایی از میانگین بارش در دوره برگ‌دار به­ترتیب 2، ۵۳ و ۴۵ درصد و در دوره بی­برگی به­ترتیب 3، ۶۲ و ۳۵ درصد است که نشان می­دهد بخش زیادی از بارندگی در دسترس جنگل قرار نمی­گیرد. درصد ساقاب و تاج بارش با افزایش مقدار بارندگی، افزایش نشان داد درحالی‌که درصد باران­ربایی کاهش داشت. همچنین نتایج نشان داد که مقدار ساقاب با افزایش قطر درختان، افزایش می­یابد. از طرف دیگر سهم ساقاب تولیدی در توده پده زیاد بوده و نمی­توان آن را در بیلان آبی نادیده گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interception of pure Populus euphratica stand in Maroon riparian forest of Behbahan

نویسندگان [English]

  • Razieh Changizi 1
  • Mostafa Moradi 2
  • Reza Basiri 3
1 M.Sc. student of forestry, Faculty of Natural Resources and Environment, Behbahan Khatam Al-Anbia University of Technology, Behbahan, I. R. Iran.
2 Assistant Professor, Department of forestry, Faculty of Natural Resources and Environment, Behbahan Khatam Al-Anbia University of Technology, Behbahan, I. R. Iran.
3 Associated Professor, Department of forestry, Faculty of Natural Resources and Environment, Behbahan Khatam Al-Anbia University of Technology, Behbahan, I. R. Iran.
چکیده [English]

This study was conducted in Maroon riparian forests in Behbahan, Khuzestan province and aimed at calculating interception loss of a pure natural stand Populus euphratica in leafless and in leaf periods. Fifty plastic collectors (9 cm in diameter and 20 cm in height) were placed in a 10 meter grid layout in the studied stand to collect the throughfall (TF). Stem flow (SF) were measured for nine trees belonged to three DBH classes of 10-15, 15-20, and 20-25 cm. In the present research 20 rainfall events (eight in the leafless period and 12 events in the leaf period) were recorded. The value of accumulative rain depth was 218.3 mm. Our results indicated that the percent of SF, TF and I were two, 53 and 45 total rainfall during the in leaf period and three, 62 and 35 during the leafless periods. We showed that large amount of precipitation cannot reach forest floor and The SF and TF had an increasing trend with increasing rainfall. Against, interception showed a decreasing trend with increasing rainfall. We revealed that larger trees produced higher amount of SF. Also, SF production in P. euphratica stand cannot be ignored in the water balance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interception
  • Populus euphratica
  • Throughfall
  • Khuzestan
  • Stemflow