تعیین استراتژی‌های مناسب برای مدیریت جنگل‌های هیرکانی با استفاده از تحلیل SWOT و QSPM (بررسی موردی: جنگل‌های حوزه سیاهکل)‌

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

2 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

3 استادیار، گروه اقتصاد مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

4 استادیار، گروه اقتصاد جنگلداری و برنامه‌ریزی جنگل، دانشگاه فرایبورگ، فرایبورگ، آلمان

چکیده

مدیریت جنگل­های هیرکانی با توقف بهره­برداری از سال 1396، اولین دوره تنفس بهره­برداری را تجربه می­نماید. در این دوره عبور از جنگلداری سنتی به جنگلداری نوین، پرداختن به نوع مدیریت و تعیین استراتژی­های آن، اقدامی ضروری است تا از روند بی‌برنامگی طرح­های جنگلداری جلوگیری شود تا تصمیمات برنامه­ریزان سازمان جنگل­ها مفید واقع شود. در این پژوهش با هدف برنامه­ریزی استراتژیک، عوامل مؤثر بر جنگلداری از نگاه خبرگان و به کمک مهندسی ارزش شناسایی و از طریق روش دلفی فازی غربال شدند. حاصل تلاقی امتیازهای موزون ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی SWOT، ناحیه استراتژی­های تدافعی WT را انتخاب کرد. نتایج سنجش مقدار جذابیت استراتژی­های تدافعی با عوامل منتخب SWOT در ماتریس QSPM از نگاه خبرگان نشان داد که تأثیر عوامل بیرونی بر مدیریت جنگل بیشتر از عوامل درونی بوده و استراتژی­های اولویت­دار با رویکرد توجه به ذینفعان اصلی و نگاه اجتماعی به جنگلداری انتخاب شدند. همچنین استراتژی ضرورت افزایش سازگاری جنگل به تغییرات اقلیمی به‌عنوان اولویت اول انتخاب شد که بیانگر ضرورت دخالت کارشناسی در این جنگل­ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining appropriate strategies for management of Hyrcanian forests, using the quantitative strategic planning matrix (Case study: Siahkal Forests)

نویسندگان [English]

  • Ali Omidi 1
  • Iraj Hasanzad Navroodi 2
  • Esmaeel Ghajar 3
  • Rasoul Yousefpour 4
1 Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Guilan university, Sowmeh Sara , I.R. Iran.
2 Associate Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, I. R. Iran
3 Assistant Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara I. R. Iran
4 Assistant Professor, Department of Forestry Economics and Forest Planning, Freiburg University, Freiburg, Germany
چکیده [English]

The management of Hyrcanian forests is experiencing the first period of logging ban since 2017. The transition from traditional forestry to modern forestry and the suitable management strategies is an indispensable step to prevent the forestry plans from mismanagement. Aiming at strategic planning, this study deals with factors affecting forestry with the aid of value engineering and including experts' viewpoints and study records screened through fuzzy Delphi. The result of the concurrency of the scores of the internal and external factors in the evaluation matrix of SWOT could select the strategies countering weaknesses and threats. The results of the measurement of the attractiveness of defense strategies with selected SWOT factors in the QSPM matrix from experts' viewpoints showed that the impact of external factors on forest management was more than internal factors; hence prioritized strategies were reselected regarding the main stakeholders and the social view of the forest. Based on the weighted average of internal factors, the strategy of the necessity of increasing forest adaptability to climate change was chosen as the first priority, indicating the necessity of science-based management in the Hyrcanian forests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • Stakeholders
  • Strategic Planning
  • SWOT Analysis
  • Hyrcanian forests