تأثیر زمان بر عملکرد ماده (Road Packer Plus (RPP در کنترل تورم خاک جاده های جنگلی (پژوهش موردی: جنگل خیرود)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

بیشتر خاک ­های جنگلی دارای بافت ریز بوده و خمیرایی زیاد دارند، بنابراین دارای قابلیت تورم­ پذیری بسیار بالایی هستند. قابلیت تغییر حجم زیاد ناشی از نوسانات رطوبت این خاک­ها، به‌عنوان پدیده­ ای زیان­بخش در ساخت جاده ­های جنگلی محسوب می ­شود. در این پژوهش، از ماده پلیمری Road Packer Plus (RPP)به­ عنوان گزینه­ ای جدید به‌جای استفاده از مواد تثبیت‌‌‌کننده متعارف، جهت بهبود خواص تورمی خاک ریزدانه رسی استفاده شد. به همین منظور با انجام آزمایش‌های مختلف بر روی نمونه خاک شاهد و نمونه تیمار شده با نرخ توصیه‌شده شرکت سازنده ماده، پتانسیل تغییر حجم خاک تیمار شده، مورد بررسی قرار گرفت. به ­منظور بررسی تأثیر زمان بر عملکرد این ماده افزودنی، نمونه­ های تیمار شده تهیه و به مدت هفت و 14 روز نگهداری و سپس آزمایش‌های تورمی بر روی این نمونه ­ها انجام گرفت. نتایج نشان داد ماده RPP باعث افزایش تراکم و کاهش تورم و فشار تورمی خاک می­ گردد و زمان نیز تأثیر کمی در کاهش مقدار قابلیت تورم ­پذیری خاک مورد نظر دارد. به‌عبارت‌دیگر پس از تثبیت خاک با این ماده، اگر جاده برای مدت زمان مشخصی بسته و اجازه تردد به ماشین­ آلات داده نشود، تأثیر چندانی در بهبود عملکرد این ماده شیمیایی مشاهده نخواهد شد؛ بنابراین افزودن این ماده طبق نرخ توصیه‌شده و همچنین زمان عمل‌آوری نمونه­ های تیمار شده، از لحاظ فنی تأثیر معنی­ داری در کاهش مقدار قابلیت تورم­ پذیری خاک مورد نظر ندارد. در نهایت پیشنهاد می ­شود برای رسیدن به نتیجه ­گیری کلی، پژوهش مذکور روی چندین نمونه خاک جنگلی با خواص تورمی متفاوت نیز صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of time on the performance of Road Packer Plus (RPP) matter in the swelling control of forest roads soil (Case study: Kheyrood Forest)

نویسندگان [English]

  • Fateme Mousavi
  • Ehsan Abdi
Faculty of Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

Due to fine-texture and moderate to high plasticity, the swelling capacity of forest soils is normally high. High volume variability, as a consequence of fluctuating soil moisture, is considered a destructive phenomenon in forest road construction. In this study, Road Packer Plus (RPP) was used as a new proxy agent to improve the swelling behavior of high plastic clay soil. To this end, compression tests, swelling and swelling pressure were conducted on the control samples and samples treated with values recommended by the manufacturer company, to understand the potential of volume changes in the treated soils. Also, to evaluate the effect of time on the performance of the RPP, swelling and swelling pressure tests were conducted on the treated samples seven and 14 days following the treatment. The results showed that the RPP agent relatively increased the maximum dry weight per unit volume and decreased swelling and swelling pressure, while treatment time could only slightly decrease the swelling capacity of the corresponding soil. With respect to soil type, adding the proposed doses and matter and curing time of treated samples of this chemical, has no significant effect on the amount soil swelling reduction. On the other hand, the closure of roads to traffic for a certain period of time following soil stabilization has no significant effect on the performance of this agent. Thus, neither the recommended dose nor the treatment processing time had significant impact on decreasing forest soil swelling potential. In conclusion, we propose to apply a similar approach on a wider array of soil types with different swelling properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Swelling
  • Forest Roads
  • Curing time
  • Swelling pressure
  • RPP agent