بررسی ایمنی عملیات قطع و تبدیل در جنگل های حوزه آبخیز شفارود

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

چکیده

کار در جنگل همواره با حوادثی برای کارگران شاغل در این بخش همراه بوده و قطع و تبدیل درختان به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های بهره ­برداری در این بین نقش ویژه­ ای دارد. در این بررسی حوادث ناشی از عملیات قطع و تبدیل در یک دوره 20 ساله (1387-1367) در جنگل­های تحت مدیریت شرکت شفارود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این اطلاعات از روی برگه حوادث کار بخش ایمنی این شرکت استخراج شد. اجزای یک نوبت قطع مشخص و خطرهای ناشی از عوامل فیزیکی و خطای کارگر پیامدهای ناشی از آن‌ها تعیین و راه‌حل‌های مناسب برای کاهش احتمال بروز حوادث اشاره شد. بریدن درختان بیشترین علت حادثه بود و بیشتر حوادث بین سال­ های 1374-1373 روی داد. سر، صورت و دست ­ها، بیشتر از دیگر اعضای بدن آسیب دیدند. حوادث به‌طورکلی برای کارگران باتجربه بین 20-10 سال و در زمان نزدیک به ظهر روی داد. بررسی 194 حادثه به وقوع پیوسته، اجزای با ریسک بالا، پراکنش زمانی و صدمه‌های وارده به اعضای بدن کارگران را مشخص کرد. میزان آسیب به کارگران اره ­موتورچی قابل ملاحظه بود، زیرا ایمنی کار بستگی به ارزیابی مناسب خطرها و تصمیم­ گیری مناسب در هنگام انجام قطع و تبدیل است. تجزیه و تحلیل ایمنی قطع و تبدیل به همراه تحقیق حوادث آن نشان داد که کدام یک از اجزای قطع و تبدیل دارای آسیب­ پذیری بیشتری بوده و عدم رعایت ایمنی می‌تواند پتانسیل بروز چه خطرهایی را به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of felling and bucking operation’s safety in Shafaroud watershed

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Nikooy
  • Zohre Nourozi
  • Ramin Naghdi
Faculty of Natural Resources, University of Guilan
چکیده [English]

Working in the forest always has been associated with accidents for employees and felling and bucking as logging components have a special role. In this study, felling and bucking accidents in a period of 20 years (1988-2008) in the forests under the management of the Shafaroud company has been analyzed. This information extracted from accident reporting scheme of safety office of this company. Components of felling cycle identified and the risks of physical factors and the worker error and their consequences were determined. Solutions needed to reduce the incidence of injury were suggested. The most common cause of injury was tree felling. The highest number of accidents occurred among 1993-1994. Most injuries were to the head and face area and more frequent among employees with 10-20 years’ work experience. Accidents were more likely to occur in late morning. The analysis of 194 reported felling and bucking injuries cases allowed identification of high-risk task elements and temporal and logger population injury patterns. Findings from the two analysis were produced a better understanding of key risk areas. The potential for injury between fellers was noteworthy, because felling safety was dependent upon appropriate assessment of hazards and good judgment in respect of decisions regarding the felling and bucking of trees. Safety analysis of felling and bucking and their related accident showed which components of the felling and bucking are more vulnerable and lack of safety could have a lot of potential risks also.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work safety program
  • Forest work accident
  • Felling and bucking of tree