معرفی مگس های تاکینید پارازیتویید جوانه‌خوار بلوط (.Tortrix viridana L) در استان کردستان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، سنندج

2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، تبریز

چکیده

پروانه جوانه خوار بلوط (Tortrix viridana L.) یکی از آفات مهم درختان بلوط در استان کردستان است. ازآنجایی‌که کنترل شیمیایی آفات در اکوسیستم‌های طبیعی کاری بسیار مشکل بوده و عوارض مهم زیست‌محیطی دارد، یافتن راه ­های امن‌تر و مؤثر‌تر کنترل آفات، در این اکوسیستم ­ها بسیار ضروری است. یکی از مهم‌ترین روش ­ها در این زمینه، استفاده از دشمنان طبیعی آفات و اولین قدم در این راستا، شناسایی این عوامل طبیعی است. جوانه خوار بلوط پارازیتوییدهای متعددی در مناطق مختلف دنیا دارد و در این بررسی سعی شد تا پارازیتوییدهای این آفت در استان کردستان شناسایی شده و میزان تأثیر این عوامل در کاهش جمعیت آفت تعیین شود. این پروژه در شهرستان‌های مریوان و بانه طی سال­های 1391 و 1392 انجام شد و با بازدیدهای منظم هفتگی از مناطق آلوده، 100 عدد لارو یا شفیره از هر منطقه‌، جمع‌آوری و پس از انتقال به آزمایشگاه در ظروف پرورش قرار داده شده و با بازدید مرتب قفس­ ها، پارازیتوییدهای خارج ‌شده، جمع­ آوری ‌شد. نوع پارازیتویید و میزان پارازیتیسم در هر مرحله مشخص شده و درصد پارازیتیسم تعیین‌ شد. در این بررسی سه گونه مگس پارازیتویید Nemorilla maculosa (Meigen, 1824)، Eumea mitis (Meigen, 1824) و Pales pavida(Meigen, 1824)متعلق به خانوادة Tachinidae و زیرخانوادة Exoristinae شناسایی شدند که گونة دوم برای اولین بار از ایران گزارش می­شود. بررسی­ ها نشان داد که مگس­ های مذکور لاروهای سنین بالای جوانه خوار بلوط را مورد حمله قرار می­دهند اما جمعیت این مگس ­ها و مقدار پارازیتیسم آن‌ها بسیار پایین بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction of Parasitic flies (Dip.: Tachinidae) of Tortrix viridana L. in Kurdistan province

نویسندگان [English]

  • Salah-aldin Kamangar 1
  • Farnaz Seyedi Sahebar 2
  • Hossein Lotfalizadeh 2
1 Kurdistan Agricultural and Natural Resources Research Center, Sanandaj
2 East Azerbaijan Agricultural and Natural Resources Research Center, Tabriz
چکیده [English]

The green oak roller, Tortrix viridana is one of the most important pests of oak in Kurdistan province, west of Iran. According to this fact that chemical control of pests in natural ecosystems is very difficult or impossible, finding the safe ways to control of these pests are necessary. One of the most important methods, is using of natural enemies. The first step in this way is identification of these agents. Tortrix viridana has many parasitoids. In this investigation, we tried to identification of parasitoid flies (Dip.: Tachinidae) and determination effect of them on reduction of pest population. This project was conducted in Marivan and Bane regions during 2012 and 2013. By weekly visiting infested forests, 100 larvae and pupae were collected and transported to the laboratory and placed in containers and by regular visits of cages, parasitoids were collected and parasitism rate and kind of parasitoid in each stage and finally the percentage of parasitism were determined. Three tachinid species were identified: Nemorilla maculosa (Meigen, 1824), Eumea mitis (Meigen, 1824) and Pales pavida (Meigen, 1824).This is the first report of E. mitis from Iran. The results showed that these parasitoids attacked the old larval stages but abundance and parasitism rate of these flies were very low.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Oak roller
  • Kurdistan
  • Parasitic flies
  • Tachinidae
  • Tortrix viridana