ارزش اقتصادی کارکرد ذخیره کربن در کاربری‌های مختلف جنگل‌های زاگرس شمالی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جنگلداری، اداره منابع طبیعی شهرستان مهاباد، مهاباد، ایران

2 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

3 استاد، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 Associate Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I.R. Iran

چکیده

در این پژوهش، مقدار ذخیره کربن در زی­توده گیاهی و خاک چهار کاربری (بکر، حفاظتی، بهره­برداری و باغی) در جنگل­های میرآباد شهرستان سردشت برآورد و ارزش‌گذاری شد. ابتدا در هر کاربری در داخل واحدهای همسان، 30 قطعه نمونه با ابعاد 25×25 متر مشخص شد. در هر قطعه نمونه قطر برابرسینه درختان از طبقه قطری بیشتر 10 سانتی­متر اندازه­گیری شدند. نمونه­برداری لاشبرگ بر اساس روش نمونه­برداری مستقیم در قطعه‌نمونه‌هایی به ابعاد 5/0×5/0 متر در چهارگوشه و مرکز قطعه‌نمونه اصلی انجام و ارتفاع قطورترین و نزدیک‌ترین درخت به مرکز قطعه‌نمونه اندازه‌گیری شد. به­منظور برآورد مقدار ذخیره کربن آلی خاک در دو عمق صفر تا 15 و 15-50 سانتی­متر برداشت­ها انجام گرفت. برای ارزش‌گذاری این خدمت اکوسیستمی، از روش هزینه‌های جایگزین استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل‌های آماری حاکی از وجود اختلاف معنی‌دار در مقدار ذخیره کربن در زی­توده گیاهی و افق‌های خاک در چهار کاربری بود. نتایج نشان دادند که هر هکتار کاربری­های بکر، حفاظتی، بهره­برداری و باغی به ترتیب ارزش اقتصادی معادل 890، 466، 380 و 190 میلیون ریال (هکتار/ سال) از بعد کارکرد ذخیره کربن برخوردار است. این اطلاعات، ارزش محیط زیستی جنگل­های زاگرس را بیشتر از پیش آشکار می­سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The economic value of carbon storage functions in different land uses of northern Zagros forests

نویسندگان [English]

  • Majid Pato 1
  • Ali Salehi 2
  • Ghavamoddin Zahedi Amiri 3
  • Abbas Banj Shafiei 4
1 Ph.D. of Forestry, Mahabad natural resources administration, Mahabad, I.R. Iran
2 Associate Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowme'eh Sara, I.R. Iran
3 Professor, Department of Forestry and Forest Economy, Department of Natural Resources, Tehran University, Karaj, I.R. Iran
4 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده [English]

In this study, the amount of carbon stored in plant biomass and soil of four land uses (virgin forest, protected, exploited and orchard) in the forests of Mirabad, Sardasht was estimated and valued. First, in the each land uses, and in each same units, 30 samples with 25*25 m dimension were determined. Diameter at breast height of those trees >10 cm class were measured in each sample. Sampling of litter were done based on direct collecting method in sub samples with 0.5*0.5 m dimension from four corners and center of each main sample. Also, height of the thickest and the nearest tree to the center of each sample were measured. To estimate of the amount of organic carbon stored in soil, samples from two depth of soil 0 - 15 and 15 - 50 cm were collected. In order to valuation of this ecosystem service, an alternative costs method was used. The results of statistical analysis showed significant differences in the amount of carbon stored in plant biomass and soil horizons of four land Uses. The results showed that each uses of Virgin, protected, exploited and orchard had economic value 890, 466, 380, 190 million Rials (hectare/year) respectively from carbon storage approach. Obviously, this research data, would reveal the environmental values of Zagros forests more than before.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Valuation
  • carbon sequestration
  • Biomass
  • Alternative Costs