داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
Omid Hossein Zadeh Forestry, Natural Resources
شهرام آرمیده گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
داوود آزادفر گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل دانشکده علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حامد آقاجانی گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
کامبیز ابراری واجاری استادیار گروه جنگلداری دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
مسعود ابرین بنا استادیار، گروه گیاه پزشکی، دانشگاه ارومیه
امیر احمدی گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران
رضا اخوان عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
کاظم ارزانی استاد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
جواد اسحاقی راد گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی دانشگاه ارومیه
آزیتا اسدی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین/ دانشگاه علامه قزوینی
سعیده اسکندری مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
امید اسماعیل زاده علوم و مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
وحید اعتماد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
سهراب الوانی نژاد گروه جنگل مرتع و آبخیزداری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یاسوج
بیت الله امان زاده استادیار بخش منابع طبیعی مرکز تحقیقات،آموزش کشاورزی . منابع طبیعی گیلان- معاون پژوهش و فناوری
حمید امیرنژاد عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
جعفر امیری دانشگاه ارومیه، گروه علوم باغبانی
لورنس انویه تکیه رییس بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی، مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی ، سازمان تحقیقات و
محمد‌حسین ایران‌نژاد پاریزی گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
عباس بانج شفیعی دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه
محسن برین گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ارومیه
رضا بصیری عضو هیأت علمی گروه جنگلداری دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
هادی بیگی حیدرلو دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
مجید پاتو عضوهیات علمی مرکز تحقیقات آموزش وترویج کشاورزی ومنابع طبیعی استان آذربایجان غربی
نغمه پاک گهر دانشجوی دانشگاه ارومیه
پژمان پرهیزکار عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مجله پژوهش و توسعه جنگل گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
لطیفه پوراکبر
حسن پوربابائی دانشگاه گیلان
وحیده پیام نور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان . دانشکده علوم جنگل
مهتاب پیرباوقار سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در جنگل گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
علیرضا پیرزاد
سـجاد پیرسا
بابک پیله ور جنگل­­شناسی و بوم­شناسی جنگل دانشگاه لرستان. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه جنگلداری
سید غلامعلی جلالی
مرتضی جمالی انستیتو تنوع زیستی و اکولوژی، دانشگاه مارسی، مارسی، فرانسه
مقداد جورغلامی عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
هاشم حبشی
مرضیه حجاریان دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه
سید محمد حجتی دانشیار گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
ایرج حسن زاد ناورودی دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
بهمن حسینی
وحید حسینی
سید مهدی حشمت الواعظین
مهدی حیدری
آمنه خانعلیزاده جنگلداری و بیومتری جنگل دانش آموخته دکتری
علی خانی گروه شیمی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران.
حبیب خداوردیلو
ابراهیم دورانی به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی. دانشگاه تبریز
بهنام دولتی جنگل­­شناسی و بوم­شناسی جنگل استادیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
رقیه ذوالفقاری
میرحسن رسولی صدقیانی گروه علوم خاک ارومیه
فرحناز رشیدی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
حسین رضائی استادیار، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.
یونس رضایی دانش
فرهنگ رضوی دانشگاه زنجان، گروه علوم باغبانی
امید رفیعیان گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
امید رفیعیان-2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
الیاس رمضانی کاکرودی جنگل­­شناسی و بوم­شناسی جنگل دانشگاه ارومیه، دانشکده منابع طبیعی، گروه جنگلداری
حسین رنجی
عین االله روحی مقدم عضو عیات علمی دانشگاه زابل
رضا ریاحی
حبیب زارع مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
محمد رضا زرگران دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه
سمیرا ساسانی فر دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
ابراهیم سپهر
کیومرث سفیدی جنگل­­شناسی و بوم­شناسی جنگل گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
مهشید سوری
جواد سوسنی جنگلداری و بیومتری جنگل عضو هیأت علمی- دانشیار دانشگاه لرستان
نسرین سیدی دانشگاه ارومیه
زاهد شاکری ستادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه کردستان، ایران.
شعبان شتایی جویباری دانشگده علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید شعبانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
نقی شعبانیان دانشگاه کردستان
سعید شیرزادیان دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور
انوشیروان شیروانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
سید محمد معین صادقی پژوهشگر پست دکتری جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه ترنسلیوانیا براشوف رومانی
علی صالحی دانشیار دانشگاه گیلان
علیرضا صالحی
سید علی صفوی
احسان صیاد
اصغر طارمیان دانشیار، گروه آموزشی چوب شناسی و صنایع چوب، دانشگاه تهران، کرج، تهران.
آیدا طاهری جنگل­­شناسی و بوم­شناسی جنگل دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
کامبیز طاهری آبکنار
رؤیا عابدی گروه جنکلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز
محمد نقی عادل دانشگاه گیلان
کامران عادلی عضو هیات علمی گروه جنگلداری دانشگاه لرستان
ناصر عباسپور هیئت علمی
مژگان عباسی استادیار گروه علوم جنگل/ دانشگاه شهرکرد
بابک عبدالهی
احسان عبدی دانشیار دانشکده منابع طبیعی/دانشگاه تهران
هیراد عبقری
مهدی عرفانیان گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه
یوسف عرفانی فرد دانشگاه تهران
پدرام عطارد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
سید جلیل علوی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
هادی علی پور گروه تولید و ژنتیک گیاهی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
احمد علیجانپور دانشگاه ارومیه
ابوالفضل علیرضالو استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
کمالالدین علیزاده
آرش فاضلی دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه ایلام
ایوب فتح اللهی جنگلداری و بیومتری جنگل دکتری گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ایران
اصغر فلاح دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
اسماعیل قجر گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
اسماعیل قجر استاد یار گروه مهندسی جنگل دانشگاه گیلان
سجاد قنبری دانشیار گروه جنگلداری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر دانشگاه تبریز
لقمان قهرمانی دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
یوبرت قوستا
محمد رضا کاووسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
یونس کریم پور
فرشاد کیوان بهجو استاد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
شهپر گراوندی استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
سجاد گلشن نواز
زهرا گوشه گیر
مجید لطفعلیان گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حسین لطفعلی زاده مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌شرقی
اسداله متاجی استاد گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
احمد رضا محرابیان
سلیمان محمدی لیمایی
غلامحسین مرادی هیات علمی دانشگاه یزد
مصطفی مرادی گروه جنگلداری، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران
عارف مردانی کرانی
جواد معتمدی
مرتضی مفیدی چلان Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
الهام ملک زاده گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی مهدوی دانشیار
علی مهدوی مسائل اجتماعی-اقتصادی و سیاست جنگل عضو هیات علمی گروه علوم جنگل، دانشگاه ایلام
فریبا مهرخو
عبدالله موسوی عضو هیات علمی ایستگاه تحقیقات صنوبر صفرابسته
سید رستم موسوی میرکلا بهره برداری و حمل و نقل مدیرگروه
مرتضی مولایی
میرحسن میریعقوب‌زاده دانشگاه ارومیه
فرزین ناصری عضو هیات علمی مرکز بین اللملی علوم و تکنولوژی پیشرفته کرمان
اکبر نجفی دانشگاه تربیت مدرس
عطیه نژادفلاطوری استادیار پژوهش بخش تحقیقات رستنیها، مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
وحید نصیری
داریوش نظرپور اکبری
حبیب نظرنژاد
رامین نقدی گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
حامد نقوی عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
علیرضا نقی نژاد گروه زیست شناسی دانشگاه مازندران
سیده لاوین نورانی دانشگاه تربیت مدرس
زهرا نوری
مصطفی نیکدل عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
مریم نیک نژاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مهرداد نیکوی بهره برداری و حمل و نقل گروه علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
هاشم هادی گروه زراعت-دانشکده کشاورزی- دانشگاه ارومیه
زهرا هاشمی خبیر کارشناس
جلال هناره عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
علی اصغر واحدی جنگل­­شناسی و بوم­شناسی جنگل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران