کلیدواژه‌ها = تخم شربتی
استفاده از مواد جایگزین آگار در کشت درون شیشه‏ای گیاه سرو (Cupressus sempervirens var. horizontalis)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 489-499

الهه زمانی؛ مریم دهستانی اردکانی؛ کاظم کمالی علی آبادی