کلیدواژه‌ها = واریوگرام تجربی
دست‌یابی به ابعاد بهینه شبکه آماربرداری جنگل با استفاده از روش واریوگرافی در زمین‌آمار (بررسی موردی: سری 5 طرح جنگلداری صفارود رامسر)

دوره 5، شماره 4، دی 1398، صفحه 645-656

10.30466/jfrd.2019.120800

علی علیزاده؛ علی شیخ الاسلامی؛ هادی کیادلیری؛ صادق خزائی پول؛ محمدرضا سلمانیان؛ محمد رمضانی پول