طراحی و اجرای یک مدل مفهومی پایگاه داده برای داده‌های بهره‌برداری جنگل‌های شمال ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران

چکیده

با نگاهی به مراحل مختلف عملیات‌ بهره‌برداری در جنگل‌های شمال ایران می‌بینیم که حجم عظیمی از داده‌ها و اطلاعات گردآوری‌شده و به روش‌های مختلف سنتی و رقومی ذخیره می‌شوند. امروزه می‌بینیم با وجود پیدایش سامانه‌های جدید پایگاه داده و بانک‌های اطلاعاتی، متأسفانه بیشتر ادارات کل منابع طبیعی حتی در استان‌های شمالی کشور فاقد هرگونه سیستم اطلاعاتی و پایگاه داده جامع و هوشمند هستند تا بتوان از آن حجم عظیم اطلاعاتی که از مراحل مختلف عملیات بهره‌برداری جمع‌آوری و ذخیره می‌شوند، به­طور کارآمد استفاده کرد. به­منظور تسهیل در ذخیره، پردازش و ارائه اطلاعات بهره‌برداری جنگل‌های شمال، یک سیستم پایگاه داده‌های بهره‌برداری با کمک مدل کلی مفهومی موجودیت ـ رابطه طراحی شد. برای طراحی فیزیکی پایگاه داده یا همان اجرای مدل داده رابطه‌ای از نرم‌افزار اکسس 2016 کمک گرفته شد. سیستم طراحی‌شده شامل چندین مؤلفه یا زیر‌سیستم (نشانه‌گذاری، پروانة قطع،
تجدید­حجم، استحصال، خروج چوب از عرصه و دپوی جنگل، شناسنامه سری‌ها، اطلاعات طرح‌های جنگلداری، اطلاعات مجریان طرح‌های جنگلداری و اطلاعات پروانة قطع خارج از طرح‌ها) است. با استفاده از سیستم‌ طراحی شده می‌توان نیازمندی‌های اطلاعاتی را برای بررسی‌ها و پردازش‌های بعدی از داده‌های بهره‌برداری جنگل‌ به­منظور کمک به تصمیم‌گیری‌های مدیریتی فراهم ‌کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and implementation of a conceptual model of database for harvesting data of Northern forest of Iran

نویسنده [English]

  • Ali Mahdavi
Associate professor, Department of Forest Sciences, Faculty of Agriculture, University of Ilam, I. R. Iran
چکیده [English]

Looking at the different stages of wood logging operations in north forest of Iran we will see that a huge amount of data is collected and in various traditional and digital methods are stored. Todays, despite the emergence of new database and databank systems, unfortunately, most of the General Natural Resource offices of Iran even in the northern provinces, do not have any comprehensive and smart information system and database so that massive amount of information from various stages of harvesting operations could be collected and stored efficiently. To facilitate in storage, processing and delivery of harvesting information of north forest, a harvesting database system using Entity – relationship data model was designed. Access software version.2016 was used to implement the entity- relationship data model or physical design of database system. The designed system includes several components or subsystems (marking of trees, cutting, re-measuring, grading, wood extraction from the forest field and depot, districts certification, forestry plans, forestry plans executives, and out of forestry plans cutting licenses). Using the designed system, the information and data requirements for further investigation and processing from forest harvesting data for forest management decision making can be provided.

Entity – relationship data model was designed. Access software version.2016 was used to implement the entity- relationship data model or physical design of database system. The designed system includes several components or subsystems (marking of trees, cutting, re-measuring, grading, wood extraction from the forest field and depot, districts certification, forestry plans, forestry plans executives and out of forestry plans cutting licenses). Using the designed system, the information and data requirements for further investigation and processing from forest harvesting data for forest management decision making can be provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Database
  • North forests
  • Harvesting data
  • Entity-relationship data model