دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 415-547 
پراکنش مکانی ریشه درختان ممرز در جنگل‌های پایین‌بند هیرکانی (جنگل خیرود، نوشهر)

صفحه 477-488

آزاده دلجویی؛ احسان عبدی؛ باریس مجنونیان؛ ماسیمیلیانو شوارتز