کاربرد رهیافت آزمون انتخاب در برآورد ارزش کل اقتصادی جنگل‌های ارسباران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 استاد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 دانشیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

4 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

جنگل‌های ارسباران صرف‌نظر از جاذبه‌های شکارگاهی، اقتصادی، اجتماعی‌ و فرهنگی به­دلیل وجود گونه‌های گیاهی و جانوری کمیاب، چشم‌اندازهای بکر و وسیع، گنجینه منحصربه‌فردی از منابع محیط زیستی را در جغرافیای شمال غربی کشور ایجاد کرده است. از این­رو، هدف این پژوهش برآورد ارزش کل اقتصادی جنگل­های ارسباران با تکیه بر رهیافت آزمون انتخاب است. داده­های مورد نیاز پژوهش از طریق پژوهش­های میدانی و تکمیل پرسشنامه در میان 334 نفر از بازدیدکنندگان و شهروندان 10 شهر از سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل با روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای جمع­آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد ارزش کل جنگل­های ارسباران حدود 4956 میلیارد ریال است که کارکردهای اطلاعاتی و زیست­گاهی با 43 درصد بیشترین و کارکردهای تولیدی با 2/0 درصد کمترین جز از ارزش­های جنگل­های ارسباران را به­خود اختصاص می­دهند. همچنین ارزش غیر­استفاده‌ای با 34 و کارکردهای تنظیمی با 21 درصد رتبه­های بعدی را در ارزش کل جنگل­ها دارند. نتایج نشان‌دهنده رابطه مثبت و معنی­دار متغیرهای سطح تحصیلات، درآمد، شاخص دیدگاه افراد نسبت به جنگل­ها و تعداد بازدید سالانه افراد با تمایل به پرداخت آن‌ها دارد. ارزش بالای به‌دست‌آمده برای جنگل­ها، ضرورت برنامه­ریزی و سیاست-گذاری مناسب برای حفاظت و بهبود وضعیت جنگل­ها را نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An application of choice experiment approach on total economic valuation of Arasbaran forests

نویسندگان [English]

  • Maryam Haghjou 1
  • Babollah Hayati 2
  • Esmaeil Pishbahar 3
  • Morteza Molaei 4
1 Ph.D of Agricultural Economics, Department of Agricultural Economics, University of Tabriz, Tabriz, I. R. Iran.
2 Associated Professors, Department of Agricultural Economics, University of Tabriz, Tabriz, I. R. Iran.
3 Associated Professors, Department of Agricultural Economics, University of Tabriz, Tabriz, I. R. Iran.
4 Assistant Professors, Department of Agricultural Economics, University of Urmia, Urmia, I. R. Iran.
چکیده [English]

Arasbaran has created unique treasures of environmental resources in the northwest geography of the country, irrespective of hunting, economic, social, and cultural attractions due to its rare herbaceous and animal species, pristine and vast landscapes. Therefore, the aim of this study is to estimate the total economic value of Arasbaran forests using choice experiment approach. The required data were collected through field studies and completion of a questionnaire among 334 visitors and citizens of ten cities from three provinces of East Azarbaijan, West Azarbaijan and Ardebil by multi-stage cluster sampling. The results of the study showed that the total value of Arasbaran forests is about 4956 billion rials; the information and refugee functions with the highest 43% and the production functions with 0.2% are the least part of the values of Arasbaran forests. Also, the non-use values with 34% and regulatory functions with 21% of the next rank in the total value of forests. The results showed a positive and significant relationship between the level of education, income, the viewpoints of people about the forest and the annual number of people willing to pay. The high value obtained for forests shows the need for appropriate planning and policy to protect and improve the condition of forests

کلیدواژه‌ها [English]

  • Choice experiment
  • Total economic valuation
  • Arasbaran forests
  • Mixed logit