بررسی الگوهای بازانتقال فصلی عناصر غذایی در سوزن و سرشاخه‌های کاج بروسیا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان

2 دانشگاه لرستان. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه جنگلداری

چکیده

بازانتقال عناصر غذایی از اندام‌های قدیمی به اندام‌های جوان و پایا یکی از مکانیسم‌های گیاهان به­ویژه در مناطقی است که خاک از نظر عناصر غذایی فقیر است. هدف از این پژوهش بررسی بازانتقال عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم در گونه سوزنی‌برگ کاج بروسیا است. بدین­ منظور منطقه جنگلکاری­شده مخمل‌کوه در استان لرستان انتخاب شد و با نمونه‌برداری از سوزن و سرشاخه‌های جوان و چند­ساله کاج بروسیا در پنج نوبت، بازانتقال فصلی عناصر اندازه‌گیری شد. همچنین در هر قطعه­نمونه یک نمونه ترکیبی خاک انتخاب شد و غلظت عناصر غذایی مورد ­نظر و دیگر ویژگی‌های فیزیکو­شیمیایی خاک نیز اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که بازانتقال عناصر غذایی در دو فصل رویشی بهار و پاییز و بازه زمانی شهریور تا اسفند انجام پذیرفته است، همچنین عناصر غذایی با هدایت­الکتریکی، کربن‌آلی و اسیدیته خاک همبستگی نشان دادند. بر اساس نتایج می‌توان استنباط کرد که حاصلخیزی خاک، وضعیت مواد غذایی برگ، بارش سالانه و خشکی تابستانه مهم­ترین عوامل در بازانتقال عناصر غذایی درختان کاج بروسیا هستند. نتایج بازانتقال علاوه بر اینکه نشان­دهنده سازگاری جنگلکاری مخمل­کوه به شرایط آب وهوایی و خاکی منطقه است، می­تواند به­عنوان راهنمایی برای برنامه­های مدیریتی در زمینه تصمیم­گیری­های تغذیه­ای درختان جنگل به­کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seasonal nutrients retranslocation patterns in needles and twigs of Pinus brutia Ten.

نویسندگان [English]

  • Elham Malasadi 1
  • Babak Pilehvar 2
  • Zahra Mirazadi 1
1 Forestry department. Faculty of Agriculture and natural resources. Lorestan University
2 lorestan univercity
چکیده [English]

Retranslocation of nutrients from senescing leaves to young and permanent parts of tree bodies is one of the main strategies to confront with nutrient loss from the soil especially in sites with nutrient poor soils. The aim of this study is to investigate retranslocation of nitrogen, phosphorous and potassium in pinus brutia. For this purpose we selected Makhmalkooh afforested forest at Lorestan province and sampling was carried out at 5 times. In each plot, young and senescent needles and twigs were sampled and nutrient retranslocation were measured. Within each plot, we also collected a composed sample of soil and soil physico-chemical properties were measured. Our results showed that net retranslocation was done at two growing seasons (spring and fall) and September to November. Results also highlighted correlations between nutrients concentration in plant tissues and some of the soil properties like electrical conductivity, organic carbon and pH. This emphasis on close relationship between nutrient's soils concentration and plant retranslocation. In conclusion, based on the results of this study, soil properties such as soil fertility, nutrient concentration in the senescent needles, annual precipitation and drought periods at summer are key factors that influence on nutrients retranslocation. The retranslocation results in Makhmalkooh forest reinforced the hypothesis that forest adapted to climate and edaphic condition and can be used as a guide for management plans to assist in nutritional decisions making of forest trees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afforestation
  • Concentration
  • Senescent needles
  • Soil properties