تحلیل نگرش ذینفعان جنگل نسبت به مدیریت مشارکتی در جنگل‏های سردشت، زاگرس شمالی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استاد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: تصمیم‏گیری متمرکز و از بالا به پایین به‏طور فزاینده‏ای برای پاسخگویی به مسائل و نیازهای حاکمیت منابع طبیعی در سطح محلی ناکافی شده است. از این‏رو، شکست مدیریت دولتی جنگل‏ها، دولت‌ها و سازمان‏های مربوطه را مجبور کرده است تا سیاست‌ها و برنامه‏های خود را به مدیریت جنگل‌های مشارکتی (مردم محور) تغییر دهند. رویکردهای مشارکتی برای مدیریت جنگل پس از شناخت محدودیت سیاست­های نظارتی جنگل­ها از رویکردهای بالا به پایین برای تصمیم­گیری استفاده می­کند. رویکردهای مشارکتی، طی دهه‌های اخیر مورد پذیرش دانشگاهیان، نهادها و دولت­ها بوده و با توجه به موقعیت­های مختلف از نظر تنوع جغرافیایی، شرایط اجتماعی - اقتصادی، ارزش­های فرهنگی، اعتقادات سنتی، نگرش­های کلی، سیاست­های اجرا شده و چارچوب­های خاص نهادی به طرق مختلفی عمل کرده است. این پژوهش با هدف بررسی نگرش ذینفعان جنگل­های شهرستان سردشت نسبت به مدیریت مشارکتی انجام شد.
مواد و روش­ها: شهرستان سردشت در جنوب استان آذربایجان غربی به­عنوان منطقۀ مورد بررسی در این پژوهش انتخاب شد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، از نظر ماهیتی اکتشافی و از حیث گردآوری داده­ها، توصیفی - پیمایشی است که با استفاده از روش کیو (Q)، الگوهای ذهنی مختلف ذینفعان نسبت به مدیریت مشارکتی جنگل­ها به­دست آمد. در روش­شناسی Q برای بررسی ذهنیت­درونی افراد در شکلی سازمان یافته و از نظر آماری قابل تفسیر استفاده می­شود. در این پژوهش روش کیو به‏دلیل ماهیت ناهمگون موضوع و به‏دلیل ارتباط دیدگاه­های ذینفعان با توجه به نوع مدیریت جنگل­های شهرستان سردشت انتخاب شد. این فرآیند با گردآوری فضای گفتمان آغاز شد و با گردآوری داده­های پژوهش کیو یعنی مرتب­سازی پایان یافت. جامعۀ آماری مورد بررسی این پژوهش، 29 نفر شامل تمام ذینفعان مرتبط با جنگل­های سردشت بود که از روستائیان و جنگل­نشینان، کارشناسان ادارات منابع طبیعی و اساتید دانشگاه است. بر اساس کارت­های توزیع­شده، 49 گزاره شناسایی و در مرحلۀ بعد توسط مشارکت­کنندگان اولویت­بندی شدند.
یافته­­­ها: با توجه به یافته‏های پژوهش و تعداد و گروه‏بندی‏ها، بین دامنۀ ایده‏ها و عقاید مشارکت‏کنندگان در خصوص مدیریت مشارکتی جنگل تفاوت‏ها و مشابهت‏هایی مشاهده شد. با هدف بررسی کیو و معیار تفسیر پذیربودن عامل‏ها یا گروه‏ها، سه دسته‏بندی از ذهنیت و عقاید مشارکت‏کنندگان با مقدار همبستگى بالا به‏دست آمد. سه الگوی ذهنی مختلف شامل حفاظت همراه با معیشت جایگزین، حفاظت مطلق، و مدیریت مشارکتی همراه با معیشت جایگزین در بین ذینفعان مختلف وجود دارد. ذهنیت اول نشان­دهنده این موضوع است که افرادی که در این دسته قرار گرفته­اند به اهمیت موضوع حفاظت از جنگل­ها پی برده­اند ولی با توجه به اینکه معیشت بسیاری از خانوارها وابسته به جنگل است، خواهان ارتقای وضعیت معیشت با استفاده از راهکارهای دیگر مثل ایجاد شغل­های جایگزین هستند تا به جنگل آسیبی وارد نکنند و از طرف دیگر وضعیت معیشت آنها نیز بهبود نسبی پیدا کند. با توجه به ذهنیت ذینفعان در گروه دوم، ترکیب مناطق مدیریتی و حفاظت­­شده را راهی برای حفاظت از جنگل­های سردشت می­دانند. این در صورتی است که مهم­ترین دلیل تخریب جنگل­های منطقه تبدیل و تغییر کاربری جنگل­ها و اراضی جنگلی به اراضی کشاورزی است و با این کار زمینه از بین رفتن تدریجی منابع طبیعی فراهم می­شود. ذهنیت سوم در ذینفعان محلی، ترکیبی از مدیریت مشارکتی و معیشت جایگزین است. آنچه که در این ذهنیت شاخص و بارز بوده این است که ذینفعان تغییر سبک مدیریتی فعلی به مدیریت مشارکتی را قبول دارند، با این حال ابتدا باید در مورد آن بررسی کامل و جامعی انجام و تمامی جوانب آن سنجیده شود و در نهایت مدیریت مشارکتی به­عنوان تنها راه حل اصلی برای مدیریت منابع طبیعی پذیرفته شود.
نتیجه­گیری کلی: سهم قابل توجه پژوهش حاضر، الگوسازی از ذهنیت عامل­ها با رویکرد کیفی و ذهنی است که در این پژوهش دیدگاه­ها و ایده­های مشارکت­کنندگان در حوزه مدیریت جنگل­های زاگرس در شهرستان سردشت مورد تأکید قرار گرفت. ادراک ذینفعان محلی یک عنصر کلیدی از یک فرآیند تصمیم­گیری قوی است زیرا این ذینفعان به­طور مستقیم با ذخایر منابع طبیعی در تعامل هستند و آنها اولین استفاده کننده از منافع و همچنین چالش­های آن هستند. از این­رو، ذهنیت، ادراک و مشارکت آنها در مدیریت و سیاست­ها باید گنجانده شود. بر اساس نتایج نهایی می­توان چنین تفسیر کرد که ذینفعان محلی در سردشت از حفاظت از جنگل­های زاگرس حمایت می­کنند. علاوه بر این، افزایش شغل و معیشت جایگزین و بهبود دسترسی به بازار می­تواند نقش بزرگی در مدیریت پایدار منابع جنگلی از طریق افزایش مشارکت جوامع محلی در فرآیندهای تصمیم­گیری ایفا کند. توجه به این تنوع دیدگاه‌ها، نیاز به توسعه رویکردهای مدیریت منابع طبیعی فعال و انعطاف‌پذیر را برجسته می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of forest stakeholders' attitudes toward participatory management in the Sardasht forests, Iranian northern Zagros

نویسندگان [English]

  • Farshad Abdollahi 1
  • Abbas Banj Shafiei 2
  • Hadi Beygi Heidarlou 3
  • Seyed Rostam Mousavi Mirkala 4
1 PhD. Student of Forestry, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I.R. Iran
2 Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I.R. Iran
3 Assistant Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I.R. Iran
4 Assistant Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I.R. Iran
چکیده [English]

Background and objectives: Centralized and top-down decision-making are increasingly insufficient to address local natural resource governance concerns and demands. As a result of the failure of state forest management, governments and allied organizations have been obliged to shift their policies and programs toward participatory (people-oriented) forest management. After realizing the limits of forest monitoring regulations, participatory approaches to forest management employ top-down decision-making methods. Academics, institutions, and governments have all accepted cooperative strategies in recent decades, and they have been implemented in various ways based on geographical diversity, socioeconomic conditions, cultural values, traditional beliefs, general attitudes, implemented policies, and institutional specifics. This study aimed to find out the attitudes of Sardasht city's forest stakeholders toward participatory management.
Methodology: This research focused on Sardasht, a city in the south of West Azarbaijan province. The study technique is exploratory in terms of practical goal and descriptive-survey in terms of data collection, which was acquired using the Q method to determine the varied mental patterns of stakeholders on cooperative forest management. The Q approach is used to explore people's inner believed in an ordered and statistically interpretable approach. This strategy combines qualitative attitude surveys with the statistical rigor of quantitative research methods. The Q method was used for this study owing to the subject's heterogeneity and the significance of stakeholders' perspectives on forest management in Sardasht city. This procedure began with the collecting of the discourse space and culminated with the acquisition of Q research data, or sorting. This study's statistical community consisted of 29 individuals, comprising all Sardasht forest stakeholders such as villagers and forest residents, natural resources professionals, and university academics. The following stage included the participants identifying and prioritizing 49 concepts based on the provided cards.
Results: The research findings, as well as the number and categories of participants, revealed both variances and similarities in their range of thoughts and perspectives about participatory forest management. As a result, with the goal of researching Q and the criteria of interpretability of variables or groups, three types of participants' mentalities and viewpoints were identified with a strong correlation value. According to the findings and outcomes of Q's factorial analysis, various stakeholders exhibit three distinct mental patterns: protection with alternative livelihood, absolute protection, and participatory management with alternative livelihood. The first attitude demonstrates that individuals in this category understand the necessity of forest conservation, but because the livelihood of many households is dependent on the forest, they wish to better their situation by finding additional employment. However, their living situations will improve in relative terms. Beneficiaries in the second group believe that combining management and protected areas is a good method to conserve Sardasht forests. This is because the most major cause of forest degradation in the region is the conversion of forests to agricultural lands, and this effort lays the groundwork for the progressive loss of natural resources. A third attitude among local stakeholders is a combination of participatory management and alternative livelihoods. What is significant and obvious in this mentality is that the stakeholders accept the change of the current management style to participatory management; however, a complete and comprehensive review of it should be done first, and all of its aspects should be weighed. Finally, cooperative management should be accepted as the only main solution for natural resource.
Conclusion: The current study makes a major addition by modeling the mental models of the drivers using a qualitative and subjective method, emphasizing the perspectives and ideas of participants in the field of Zagros Forest management in Sardasht city. Local stakeholders' perceptions are an important component of a sound decision-making process since they engage directly with natural resource reserves and are the first to experience both their advantages and problems. As a result, their attitude, perspective, and involvement in management and policies should be considered. According to the final results, local stakeholders in Sardasht favor the conservation of Zagros forests. Furthermore, creating employment and alternative livelihoods, as well as expanding market access, can help to ensure the long-term management of forest resources by including local populations in decision-making processes. This range of perspectives emphasizes the importance of developing active and adaptable natural resource management systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alternative livelihood
  • Conservation
  • Local communities
  • Q methodology
  • Social forestry
Ahmad, A.; Ahmad, S.; Nabi, G.; Liu, Q.-J.; Islam, N.; Luan, X., Trends in deforestation as a response to management regimes and policy intervention in the Hindu Kush Himalaya of Pakistan. Frontiers in Environmental Science 2022 10, 810806.
Ahmadvand, M.; Mohammadi-Tamri, M., Rural People Attitude toward Participatory Forest Management: The Case of Forest Villages in Margon District, Boyer-Ahmad County. Iranian Agricultural Extension and Education Journal 2017 13 (1), 161-174. (In Persian)
Ahmed, MU., Underlying causes of deforestation and forest degradation in Bangladesh. A report submitted to Global Forest Coalition (GFC), the Netherlands, 2008; p. 15–18.
Akhtar-Danesh, N.; Baumann, A.; Cordingley, L., Q Methodology in Nursing Research. Western Journal of Nursing Research 2008 30 (6), 759.
Amiri, T.; Banj Shafiei, A.; Erfanian, M.; Hosseinzadeh, O.; Beygi Heidarlou, H., Using forest fire experts’ opinions and GIS/remote sensing techniques in locating forest fire lookout towers. Applied Geomatics 2022 15 (1), 45-59.
Arnold, J. M.; Pérez, M.R., Can non-timber forest products match tropical forest ‎conservation and development objectives? Ecological Economics 2001 39 (3), 437-447.‎
Bemelmans-Videc, M. L., Rist, R. C., & Vedung, E. O. (Eds.). (2011). Carrots, sticks, and sermons: Policy instruments and their evaluation (Vol. 1). Transaction Publishers, 2011; p 281.
Beygi Heidarlou, H.; Banj Shafiei, A.; Erfanian, M.; Tayyebi, A.; Alijanpour, A., Armed conflict and land-use changes: Insights from Iraq-Iran war in Zagros forests. Forest Policy and Economics 2020a 118, 102246.
Beygi Heidarlou, H.; Banj Shafiei, A.; Erfanian, M.; Tayyebi, A.; Alijanpour, A., Effects of preservation policy on land use changes in Iranian Northern Zagros forests. Land Use Policy 2019 81: 76-90.
Beygi Heidarlou, H.; Banj Shafiei, A.; Erfanian, M.; Tayyebi, A.; Alijanpour, A., Land cover changes in northern Zagros forests (NW Iran) before and during implementation of energy policies. Journal of Sustainable Forestry 2020b 40 (3), 234-248.
Beygi Heidarlou, H.; Banj Shafiei, A.; Nasiri, V.; Niţă, M.D.; Borz, S.A.; Lopez-Carr, D., Impact of Iran’s Forest Nationalization Law on forest cover changes over six ‎decades: A case study of a Zagros sparse coppice oak forest. Sensors 2023 23 (2), 871.‎
Beygi Heidarlou, H.; Banj Shafiei, A.; Tayyebi, A.; Borz, S.A., Evaluating the effect of ongoing conservation policies and‎ forest cover changes in Iranian Zagros‎ forests based on a Land‎‎ Transformation Model: transition to forest or deforestation? Annals of Forest Research 2023a 66 (1), 79-97.
Birendra, K.C.; Mohammod, A.J.; Inoue, M., Community forestry in Nepal’s Terai region: Local resource dependency and perception on institutional attributes. Environment and Natural Resources Research 2014 4 (4), 142-154.
Brown, S.R., Q technique and method: new tools for social scientists. Beverly Hills, CA: Sage, 1986, p 57-76.
Brown, S. R., The history and principles of Q methodology in psychology and the social sciences. Department of Political Science, Kent State University, Kent, OH, 1997, p. 120.
Chakraborty, A.; Ghosh, A.; Sachdeva, K.; Joshi, P.K., Characterizing fragmentation trends of the Himalayan forests in the Kumaon region of Uttarakhand, India. Ecological Informatics 2017 38, 95-109.
Chapman, R.; Tonts, M.; Plummer, P., Exploring perceptions of the impacts of resource development: A Q-methodology study. The Extractive Industries and Society 2015 2 (3), 540-551.
Do, A.N.T.; Tran, H.D.; Ashley, M.; Nguyen, A.T., Monitoring landscape fragmentation and aboveground biomass estimation in Can Gio Mangrove Biosphere Reserve over the past 20 years. Ecological Informatics 2022 70, 101743.
Forrester, J.; Cook, B.; Bracken, L.; Cinderby, S.; Donaldson, A., Combining participatory mapping with Q-methodology to map stakeholder perceptions of complex environmental problems. Applied Geography 2015 56, 199-208.
Ghazanfari, H.; Namiranian, M.; Sobhani, H.; Mohajer, R.M., Traditional Forest Management and its Application to Encourage Public Participation for Sustainable Forest Management in the Northern Zagros Mountains of Kurdistan Province, Iran. Scandinavian Journal of Forest Research 2004 19, 65-71.
Girma, G.; Melka, Y.; Haileslassie, A.; Mekuria, W., Participatory forest management for improving livelihood assets and mitigating forest degradation: Lesson drawn from the Central Rift Valley, Ethiopia. Current Research in Environmental Sustainability 2023 5, 100205.
Gobeze, T., Bekele, M., Lemenih, M., & Kassa, H., Participatory forest management and its impacts on livelihoods and forest status: the case of Bonga forest in Ethiopia. International Forestry Review 2009 11 (3), 346-358.
Gruber, J.S., Perspectives of effective and sustainable community-based natural resource management: an application of Q methodology to forest projects. Conservation and Society 2011 9 (2), 159-171.
Hejazyan, M.; Lotfalian, M., The consequences of non-normative reduce the volume of wood harvested from forests in the north of Iran. Journal of Forest and Range 2015 105, 70-75.
Hugé, J.; Velde, K.V.; Benitez-Capistros, F.; Japay, J.H.; Satyanarayana, B.; Ishak, M.N.; Quispe-Zuniga, M.; Lokman, B.H.M.; Sulong, I.; Koedam, N.; Dahdouh-Guebas, F., Mapping discourses using Q methodology in matang mangrove forest, Malaysia. Journal of Environmental Management 2016 183: 988-997.
Islam, K.K.; Rahman, G.M.; Fujiwara, T.; Sato, N., People's participation in forest conservation and livelihoods improvement: experience from a forestry project in Bangladesh. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management 2013 9 (1), 30-43.
Khan, N.A.; Begum, S.A., Participation in social forestry re-examined: a case-study from Bangladesh. Development in Practice 1997 7 (3), 260-266.
Martínez-Espinosa, C.; Wolfs, P.; Velde, K.V.; Satyanarayana, B.; Dahdouh-Guebas, F.; Hugé, J., Call for a collaborative management at Matang Mangrove Forest Reserve, Malaysia: An assessment from local stakeholders’ view point. Forest Ecology and Management 2020 458, 117741.
Matiku, P.; Caleb, M.; Callistus, O., The impact of participatory forest management on local community livelihoods in the Arabuko-Sokoke forest, Kenya. Conservation and Society 2013 11 (2), 112-129.
Nath, T.K.; Inoue, M., Impacts of participatory forestry on livelihoods of ethnic people: experience from Bangladesh. Society and Natural Resources 2010 23 (11), 1093-1107.
Nijnik, A.; Nijnik, M.; Kopiy, S.; Zahvoyska, L.; Sarkki, S.; Kopiy, L.; Miller, D., Identifying and understanding attitudinal diversity on multi-functional changes in woodlands of the Ukrainian Carpathians. Climate Research 2017 73, 45–56.
Okumu, B., Economic analysis of participatory forest management in Kenya. Thesis ‎Presented for the Degree of Doctor of Philosophy in the School of Economics, University of ‎Cape Town, 2017, p. 227.‎
Potters, J.; Reeb, D.; Crollius, M.R., The progress of participatory forestry in Africa. Defining the ‎way forward: sustainable livelihoods and sustainable forest management through participatory ‎forestry, 2007, p. 69-79.
Riggs, R.A.; Langston, J.D.; Margules, C.; Boedhihartono, A.K.; Lim, H.S.; Sari, D.A.; Sururi, Y.; Sayer, J., Governance challenges in an Eastern Indonesian Forest landscape. Sustainability 2018 10 (1): 169.
Sabogal, C.; Guariguata, M.; Broadhead, J.; Lescuyer, G.; Savilaakso, S.; Essoungou, J.N.; ‎Sist, P., Multiple-use forest management in the humid tropics: opportunities and challenges for sustainable forest management, FAO, 2013, p. 118.
Savari, M.; Naghi Bayranvand, F., The Role of Social Capital on Self-Efficacy of Rural Women in Zagros Forest Conservation by Mediating Environmental Awareness. Environmental Education and Sustainable Development 2020 9 (1), 59-80. (In Persian)
Shackleton, C.M.; Shackleton, S.E.; Buiten, E.; Bird, N., The importance of dry woodlands and forests in rural livelihoods and poverty alleviation in South Africa. Forest Policy and Economics 2007 9 (5), 558-577.
Soe, K.T.; Yeo-Chang, Y., Livelihood dependency on non-timber forest products: ‎Implications for REDD+. Forests 2019 10 (5), 427.‎
Steelman, T.A., Maguire, L.A., Understanding participant perspectives: Q‐methodology in national forest management. Journal of policy analysis and management: the journal of the association for public policy analysis and management 1999 18 (3), 361-388.
Tadesse, S.; Woldetsadik, M.; Senbeta, F., Effects of participatory forest management on livelihood assets in Gebradima forest, southwest Ethiopia. Forests, Trees and Livelihoods 2017 26 (4), 229-244.
The Global Forest Goals Report, United Nations Department of Economic and‏ ‏Social ‎Affairs, United Nations Forum on Forests Secretariat, ‎‎2021.‎
Tong, X.; Brandt, M.; Yue, Y.; Ciais, P.; Rudbeck Jepsen, M.; Penuelas, J.; Wigneron, J.-P.; Xiao, X.; Song, X.-P.; Horion, S., Forest management in southern China generates short term extensive carbon sequestration. Nature Communications 2020 11, 129.
Visser, M.; Moran, J.; Regan, E.; Gormally, M.; Skeffington, M.S., The Irish Agri-environment: How turlough users and non-users view converging EU agendas of Natura 2000 and CAP. Land Use Policy 2007 24 (2), 362-373.
Zanoli, R.; Carlesi, L.; Danovaro, R.; Mandolesi, S.; Naspetti, S., Valuing unfamiliar Mediterranean deep-sea ecosystems using visual Q-methodology. Marine Policy 2015 61, 227-236.