مقایسه جذب عناصر، مقدار پرولین و رنگیزه های گیاهی در درختان سالم و در حال خشکیدگی توت (Morus alba L.)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری، شهرکرد

2 مربی پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری، شهرکرد

چکیده

درخت توت یکی از گونه­های مهم کاشته شده در فضای سبز مجتمع فولاد مبارکه است. در سال­های اخیر خشکیدگی این گونه یکی از معضلات مدیریت فضای سبز این مجتمع شده است. یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر خشکیدگی گونه­های گیاهی تنش­های محیطی است. برای این منظور در هر یک از قطعات جنگلکاری شده با این گونه، یک قطعه‌نمونه 2000 مترمربعی پیاده شد. به­منظور مقایسه وجود عناصر و عامل­های موردنظر، نمونه ترکیبی برگ از 5 درخت به تفکیک سالم و ناسالم برداشت شد. نتایج نشان داد که مقدار جذب عناصر سنگین شامل سرب، جیوه، کادمیوم و نیکل در برگ درختان ناسالم بیشتر از درختان سالم بود، ولی مقدار موجود در درختان ناسالم نیز ایجاد سمیت در گیاه نمی­کند. مقدار جذب عناصر پرمصرف مانند کلسیم، پتاسیم، نیتروژن، منگنز، منیزیم، آهن، روی و مس در برگ درختان سالم بیشتر از برگ درختان ناسالم بود، ولی مقدار سدیم و کلر در برگ درختان ناسالم بیشتر از برگ درختان سالم اندازه­گیری شد. این وضعیت نشان‌دهندۀ وجود تنش شوری در این رویشگاه بوده و بررسی منابع آب نیز حکایت از این وضعیت داشت. عدم حاصلخیزی خاک نیز مشکلات زیادی را برای تغذیه درختان به وجود آورد که موجب تشدید شرایط و خشکیدگی تعداد قابل‌توجهی از درختان این گونه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing of elements absorption and amount of proline, plant pigments in healthy and dieback mulberry (Morus alba L.)

نویسندگان [English]

  • Hasan Jahanbazi 1
  • Yaqub Iranmanesh 1
  • Abdolmohammad Mehnatkesh 1
  • Farshad Haghighian 2
1 Research Assistant Professor, Agricultural and Natural Resources of Chaharmahal va Bakhtiari, Shahre-e-Kord, I.R. Iran
2 Research Instructor, Agricultural and Natural Resources of Chaharmahal va Bakhtiari, Shahre-e-Kord, I.R. Iran
چکیده [English]

Mulberry is used for planting development. This tree is one of the important species that planted in the Mobarakeh Steel Complex. This tree dieback has been a main managerial problem in recent years in the company. Environmental stress is one of the most important factors that influencing on species dieback. Absorption of heavy metals as an environmental pollutants, nutrient absorption, plant pigment and proline can determine the impact of stress on the occurrence of this phenomenon. The 2000 m2 plot was built in each area that planted by this species. Leaves complex sample of 5 trees were collected of healthy and unhealthy trees to compare of elements concentration. The results showed that the uptake of heavy metals including lead, mercury, cadmium and nickel in the leaves of unhealthy trees was higher than healthy trees, but the amounts of these elements were not toxicity in unhealthy trees. Absorption of macro and micro nutrients such as calcium, potassium, nitrogen, manganese, magnesium, iron, copper and zinc in the leaves of healthy trees was more than unhealthy leaves, but the amount of sodium and chlorine in the leaves of unhealthy trees were rather than healthy trees.This condition was indicative of salinity stress in the habitat. Water sources also indicate this phenomenon. Lack of soil fertility also created many problems for power plants. Soil fertility stresses was extended dieback of trees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decline
  • Dieback
  • Mulberry
  • Plantation