شاخص های راهبردی مؤثر بر توسعه اکوتوریسم جامعه محور در جنگل های ارسباران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

امروزه صنعت گردشگری نقش مهمی در اقتصاد جهانی دارد. در بین انواع مختلف گردشگری، توسعه اکوتوریسم جامعه‌محور راهبردی مناسب به­منظور حفظ منابع طبیعی و ارزش­های فرهنگی است. این توسعه از طریق توانمندسازی جامعه محلی امکان­پذیر است و موجب پایداری فرهنگی، اجتماعی و محیط­زیستی می­شود. در پژوهش حاضر، به‌منظور رتبه­بندی شاخص­های راهبردی مؤثر بر توسعه اکوتوریسم جامعه­محور در منطقه ارسباران از رویکرد تصمیم­گیری گروهی استفاده شد. بر طبق قضاوت­های خبرگان، شاخص­های راهبردی مؤثر بر توسعه اکوتوریسم جامعه­محور تعیین و با استفاده از روش تحلیل مقایسات زوجی، وزن­دهی شدند. نتایج نشان داد که بیشترین زیرشاخص­های راهبردی شناسایی‌شده مربوط به نقاط ضعف قوانین و مدیریت، نقاط قوت منابع طبیعی، نقاط قوت اجتماعی و تهدیدهای منابع طبیعی به ترتیب با 9، 8، 7 و 6 شاخص راهبردی است. تعداد و وزن شاخص­های راهبردی مربوط به نقاط قوت و فرصت­های اجتماعی نشان داد که در منطقه ارسباران توانایی­های بالقوه مناسبی در زمینه توسعه اکوتوریسم جامعه­محور وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic criteria affecting the development of community-based ecotourism in Arasbaran forests

نویسندگان [English]

  • Marziye Hajjarian 1
  • Farangiz Khalledi Koure 2
  • Omid Hoseinzadeh 1
  • Ahmad Alijanpour 3
1 Assistant professor, Forestry department, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I.R. Iran
2 M.Sc. of Forestry, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I.R. Iran
3 Associate professor, Forestry department, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, I.R. Iran
چکیده [English]

Today, tourism plays an important role in the global economy. Among the different types of tourism, community-based ecotourism development is an appropriate strategy for preserving natural resources and cultural values. This development is possible through empowerment of local communities and causes the cultural, the social and the environmental stability. In the present study, group decision making approach was used in order to rank the strategic criteria affecting the development of community-based ecotourism in Arasbaran. According to the judgments of experts, strategic criteria affecting the development of community-based ecotourism determined and they were weighted using pairwise comparison analysis. The results showed that most of the identified strategic criteria were related to the weaknesses of laws and management, the strengths of natural resources, social strengths and threats of natural resources respectively with 9, 8, 7 and 6 criteria. The number and weight of strategic criteria related to the social strengths and opportunities revealed in Arasbaran region there are much good potential in the field of community-based ecotourism development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arasbaran
  • community-based
  • ecotourism
  • pairwise comparison analysis