دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 97-189 
شاخص های راهبردی مؤثر بر توسعه اکوتوریسم جامعه محور در جنگل های ارسباران

صفحه 111-129

مرضیه حجاریان؛ فرانگیز خالدی کوره؛ امید حسین زاده؛ احمد علیجانپور


بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی جنگل‌‌های منطقه درکش در استان خراسان شمالی

صفحه 130-142

لیلا کریمی؛ محمد رضا مروی مهاجر؛ خسرو ثاقب طالبی؛ منوچهر نمیرانیان


اثر متقابل دما و خشکی بر جوانه‌زنی بذر گونة زربین (Cupressus sempervirens var. horizontalis)

صفحه 179-189

فاطمه علی یاری؛ علی سلطانی؛ مهرداد زرافشار؛ علی ستاریان