نویسنده = زاهد شاکری
تأثیر نوع دام و شدت چرا بر ترکیب و تنوع پوشش گیاهی در جنگل‌های آرمرده شهرستان بانه

دوره 7، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 213-234

10.30466/jfrd.2021.121026

سیران خون سیاوشان؛ زاهد شاکری؛ کیومرث محمدی سمانی؛ حسین معروفی


ارزیابی عملکرد بهره‌برداران محلی گلاجارها در زاگرس شمالی

دوره 6، شماره 3، آذر 1399، صفحه 411-427

10.30466/jfrd.2020.120956

عبدالله نادری؛ لقمان قهرمانی؛ هدایت اله غضنفری؛ زاهد شاکری