دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

تاثیر برش‌های اصلاحی بر ویژگی‌های کمی و کیفی توده‌های جنگلی ارسباران در شمال غرب ایران (منطقه مکیدی کلیبر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.30466/jfrd.2023.54437.1637

مهدی مردمی آیقرچمن؛ سید رستم موسوی میرکلا؛ الیاس رمضانی؛ احمد علیجانپور


بررسی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک توده‌های شاهد و متاثر از زوال در شهرستان مریوان، استان کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

10.30466/jfrd.2024.55002.1703

مازیار حیدری؛ محمد متینی زاده؛ مهدی پورهاشمی؛ الهام نوری؛ نسیم باقری دلیجانی


بررسی مدل‌های قطر – ارتفاع بلوط ایرانی(Quercus brantii Lindl) در جنگل‌های دانه‌زاد زاگرس میانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1402

10.30466/jfrd.2023.54812.1682

جواد سوسنی؛ پیمان امیری؛ حامد نقوی


ارزیابی اثر کود معدنی هربان و سوپرجاذب در مقاومت به تنش خشکی نهال‌های زیتون تلخ (Melia azedarach L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

10.30466/jfrd.2024.54985.1700

وحیده پیام نور؛ محمد اسماعیل پور؛ علی مقصود لو؛ عرفان محمدزاده؛ صادق آتشی


مدل‌سازی تاثیر خشک‌دارهای ریز افتاده بر غنای گونه‌های گیاهی با استفاده از درخت رگرسیون تقویت‌شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.30466/jfrd.2023.54751.1670

سعید شعبانی؛ علی اصغر واحدی


تاثیر قارچ مایکوریزا بر ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی و جذب عناصر غذایی نهال‌های پالونیا فوروتونی (Paulownia fortunei ( تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.30466/jfrd.2023.54759.1671

مرتضی پوررضا؛ الهام حسنی؛ سعید جلالی هنرمند؛ علی بهشتی آل آقا


ارزیابی تولید و هزینه عملیات قطع با استفاده از اره موتوری MASHOUF PSI 9700 در جنگلکاری های صنوبردر غرب استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.30466/jfrd.2023.54770.1675

مهرداد نیکوی؛ محمود حیدری؛ پترس سایوریس؛ فرشته رحیمی


ارزیابی رویکرد فضا برای زمان جهت بررسی اثرهای افزایش درجه‌حرارت بر تجزیه لاشبرگها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403

10.30466/jfrd.2023.54852.1687

فرهاد قاسمی آقباش؛ ساناز رمضانی


نقش زنان روستایی در مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری منابع طبیعی (مطالعه موردی: منطقه چهارزبر، کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403

10.30466/jfrd.2023.54857.1689

احمد ولی‌پور؛ آرزو اکیا؛ سهراب مرادی