دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

کارایی تلفیق ابرنقاط TOF و TLS در اندازه‌گیری مشخصه‌های کمی درختان شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

10.30466/jfrd.2023.54551.1652

معصومه فتح الهی؛ جواد سوسنی؛ علی محمدزاده؛ إتو پوتونن؛ رامین حسین زاده


بررسی ویژگی‌های کمی و کیفی برودار (Quercus brantii) و برآورد میوه آن در توده‌های جنگلی سردشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1402

10.30466/jfrd.2023.54392.1633

عایشه اسماعیلی؛ سید رستم موسوی میرکلا؛ احمد علیجانپور؛ مرضیه حجاریان؛ سجاد قنبری


مقایسه تنوع گونه‌‌ای علفی در روشنه‌های جنگل مدیریت‌نشده و روشنه‌های ناشی از بهره‌برداری (مطالعه موردی: راشستان‌های لیوان-بنفش‌تپه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.30466/jfrd.2023.54694.1668

پژمان پرهیزکار؛ جواد اسحاقی راد؛ حسین قربانی


تحلیل نگرش ذینفعان جنگل نسبت به مدیریت مشارکتی در جنگل‏های سردشت، زاگرس شمالی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.30466/jfrd.2023.54848.1686

فرشاد عبداللهی؛ عباس بانج شفیعی؛ هادی بیگی حیدرلو؛ سید رستم موسوی میرکلا


تاثیر برش‌های اصلاحی بر ویژگی‌های کمی و کیفی توده‌های جنگلی ارسباران در شمال غرب ایران (منطقه مکیدی کلیبر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.30466/jfrd.2023.54437.1637

مهدی مردمی آیقرچمن؛ سید رستم موسوی میرکلا؛ الیاس رمضانی؛ احمد علیجانپور


ارزیابی بصری تخریب خاک در اثر عملیات بهره برداری به روش چوب کوتاه و تمام درخت در جنگل کاری های غرب گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.30466/jfrd.2023.54490.1645

رویا گیاه پرور فومنی؛ رامین نقدی؛ مهرداد نیکوی؛ مهرداد میرزایی


تأثیر آشفتگی ناشی از زوال بر پویایی مکانی و زمانی الگوی پراکنش درختان در جنگل های بلوط استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.30466/jfrd.2023.54622.1663

میرحامد اختری؛ اسداله متاجی؛ ساسان بابایی کفاکی؛ هادی کیادلیری


بررسی ساختار و تنوع‌زیستی توده‌های شاخه دانه‌زاد جنگل‌های ارسباران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.30466/jfrd.2023.54450.1641

سجاد قنبری؛ عایشه اسماعیلی


تأثیر خشک‌دارها بر تغییرات کربن آلی خاک معدنی جنگل‌های اوری (Quercus macranthera C.A. May) شمال کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.30466/jfrd.2023.54573.1656

علی اصغر واحدی؛ مجتبی محمودی؛ کرمعلی ذبیحی؛ محمد متینی زاده؛ مجتبی ایمانی راستاببی


پاسخ های رویشی و فیزیولوژیکی نهال های ارغوان در مواجهه با تنش کم آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.30466/jfrd.2023.54588.1658

زهرا سعیدی ابواسحقی؛ بابک پیله ور؛ سید وحید سیدنا


ارزیابی میزان زی‌توده، ترسیب کربن و شاخص سطح برگ گونه زالزالک (Crataegus aronia L) در جنگل‌های ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.30466/jfrd.2023.54690.1666

علی مهدوی؛ محسن اکبری؛ مهدی امیدی؛ مصطفی نادری


تعیین مطلوبیت رویشگاه بلندمازو (Quercus castaneifola C. A. Mey ) به منظور برنامه ریزی احیایی با استفاده از مدل سازی پراکنش گونه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.30466/jfrd.2023.54577.1654

farzaneh مقبل اصفهانی؛ سید جلیل علوی؛ سید محسن حسینی؛ مسعود طبری کوچکسرائی


مدل‌سازی موجودی حجمی خشک‌دارهای ریز با استفاده از تحلیل لجستیک در جنگل پژوهشی خیرودکنار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.30466/jfrd.2023.54778.1677

علی اصغر واحدی؛ اصغر فلاح


فراتحلیل متغیر حجم سرپای جنگل در جنگل‌های راش هیرکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1402

10.30466/jfrd.2023.54745.1669

محمد اسماعیل پور؛ کیومرث سفیدی