دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارزیابی اثر کود معدنی هربان و سوپرجاذب در مقاومت به تنش خشکی نهال‌های زیتون تلخ (Melia azedarach L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

10.30466/jfrd.2024.54985.1700

وحیده پیام نور؛ محمد اسماعیل پور؛ علی مقصود لو؛ عرفان محمدزاده؛ صادق آتشی


درک اثرات تغییر اقلیم بر آتش‌سوزی جنگل‌های زاگرس شمالی ایران، شهرستان سردشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1403

10.30466/jfrd.2024.55283.1720

هادی بیگی حیدرلو؛ اسما کرامت میرشکارلو


آنالیز مقایسه‌ای ژنومی درختان صنعتی و تندرشد صنوبر و اکالیپتوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1403

10.30466/jfrd.2024.55100.1709

محمد اسماعیل پور