کلیدواژه‌ها = بیماری زغالی
ارتباط بیماری زغالی با عوامل رویشگاهی در جنگل‌های کاکاشرف شهرستان خرم‌آباد

دوره 5، شماره 3، آذر 1398، صفحه 419-434

10.30466/jfrd.2019.120785

محمد رستمیان؛ محمد رضا کاوسی؛ عیدی بازگیر؛ منوچهر بابانژاد


تأثیر جهت های جغرافیایی و موقعیت مکانی بر پراکنش زوال بلوط در جنگل های منطقه شورآب استان لرستان

دوره 2، شماره 3، دی 1395، صفحه 273-287

نسیم گودرزی؛ محمد رضا زرگران؛ عباس بانج شفیعی؛ مجید توکلی