کلیدواژه‌ها = برودار
بررسی ویژگی‌های کمی و کیفی برودار (Quercus brantii) و برآورد میوه آن در توده‌های جنگلی سردشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1402

10.30466/jfrd.2023.54392.1633

عایشه اسماعیلی؛ سید رستم موسوی میرکلا؛ احمد علیجانپور؛ مرضیه حجاریان؛ سجاد قنبری


مدل‌سازی احتمال جست‌دهی برودار در توده‌های جست‌زاد زاگرس مرکزی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 107-120

10.30466/jfrd.2020.120834

حمدالله صادقی؛ علی سلطانی؛ صالح کهیانی