نویسنده = اصغر فلاح
تغییرات روزنۀ برگ انجیلی (Parrotia persica (DC.) C.A. Meyer) در جنگل‌های هیرکانی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 273-261

10.30466/jfrd.2023.54212.1605

مجتبی ایمانی راستابی؛ حمید جلیلوند؛ اصغر فلاح؛ بهزاد شاهین


تأثیر متغیرهای اقلیمی (دما و بارش) بر خصوصیات رویشی درختان (بررسی موردی: جنگل فریم)

دوره 6، شماره 4، دی 1399، صفحه 593-607

10.30466/jfrd.2020.120877

سیده کوثر حمیدی؛ اصغر فلاح؛ محمود بیات؛ مارتین دی لوئیس